Markkinoinnissa ja mainonnassa kaikki lähtee tavoitteista: mitä yritys haluaa saada aikaan, haluaako järjestö lisää jäseniä, kertooko kunta uudesta toimintamallistaan asukkaille? Markkinoinnin ja mainonnan keinot ovat monet, mutta mihin kannattaa keskittyä? Vastasimme 24 kysymykseen.

1. MIKSI MARKKINOINTI JA MAINOSTAMINEN OVAT TÄRKEITÄ?

V: Vanha sanonta kuuluu: ”Jos haluat myydä, sinun pitää markkinoida.” Ja se pitää kyllä paikkansa. Ihmiset eivät etsi tuotteita, jos he eivät niistä ole kuulleet, eivätkä he tule järjestön jäseniksi, jos ei siihen kuulumisen etuja ole heille kerrottu. Markkinoinnin tehtävä on siis tiedottaa mutta myös houkutella, on sitten kyseessä myynti tai jäsenhankinta. Ja kun markkinoinnille on asetettu selkeät tavoitteet, niiden mukaisesti siitä on hyvä suunnitella mainontaa.

2. MILLAISTA ON HYVÄ MARKKINOINTI?

V: Tähän pätee muistisääntö ROM. Hyvä markkinointi on Relevanttia, Odottamatonta ja Muistettavaa. Se ei lupaile liikoja ja liittyy markkinoitavaan tuotteeseen tai palveluun. Se osaa yllättää vastaanottajan niin, että hän herää ajattelemaan. Se on myös niin tehtyä, että vastaanottaja muistaa sen, kun asia on hänelle myöhemmin ajankohtainen. Hyvä markkinointi noudattaa markkinointisuunnitelmaa ja on linjakasta. Silloin myös markkinoinnin mittaaminen ja raportointi onnistuu helposti.

3. MITEN MARKKINOINNIN STRATEGINEN SUUNNITTELU EROAA MUUSTA MARKKINOINNIN SUUNNITTELUSTA?

V: Markkinointistrategia on aina toimivan markkinoinnin pohja ja perusta. Se suunnitellaan aina yhdessä sovittujen linjausten perusteella pitkäjänteiseksi toimintamalliksi, ja taustalla vaikuttavat asiakasymmärrys ja tutkimus. Ilman selkeää markkinointistrategiaa muu markkinoinnin suunnittelu ei ole linjakasta, vaikka se olisi kuinka hyvin ja luovasti suunniteltua ja toteutettua.

4. MITÄ SISÄLTÖSTRATEGIA TARKOITTAA?

V: Sisältöstrategia määrittelee, miten kohtaat asiakkaasi erilaisissa kanavissa. Se kokoaa organisaation sisällöntuotannon noudattamaan yhteistä linjaa ja tavoitteita. Strategiassa määritellään, millaisia sisältöjä yritys tai yhteisö tuottaa ja miten ne toteutetaan. Kun tiedetään, mitä asiakkaat tekevät, kaipaavat ja tarvitsevat, sisältöjen luominen on helpompaa. Hyvä sisältöstrategia pohjautuu luonnollisesti yrityksen liiketoiminnan strategiaan ja on mediariippumaton.

Tutustu huolettomaan Somemanageri™ -sosiaalisen markkinoinnin palveluumme täällä.

5. MITEN MAINONNAN BUDJETOINTI KANNATTAA TEHDÄ?

V: Yksi hyvä keino mainonnan budjetointiin on lähteä laskemaan ostosuppilon eri vaiheita euroina. Jos lopputuloksena on, että tuotteen hankkii tietty määrä ihmisiä, lasketaan, monenko ihmisen arvellaan sitä ylipäänsä harkitsevan. Sen jälkeen arvioidaan, monenko ihmisen täytyy tulla tuotteesta tietoiseksi, jotta harkitsijoita riittää tarpeeksi. Eli kaikki lähtee tavoitteista ja mittaamisesta. Mitä kohdennetumpaa mainonta on, sitä kustannustehokkaampaa se myös on.

6. MIKSI MAINONNAN SUUNNITTELUN PITÄISI OLLA LUOVAA?

V: Jotta mainonta toimii ja vaikuttaa, sen pitää olla asiaankuuluvaa eli relevanttia mutta myös yllättävää ja muistettavaa. Me silmäilemme useita mediakanavia yhtäaikaisesti pyrkien poimimaan sieltä meitä parhaiten kiinnostavaa sisältöä ja se, joka sieltä erottuu, on voittaja. Jos joku on tuotteesta jo valmiiksi kiinnostunut, hän lukee vaikka tylsän tiedotteen. Mutta kun pyrkimyksenä on hurmata tuhat muuta, tarvitaan luovuutta ja huomion herättämistä. Ilotulitusta ja temppuja ei luovuus kuitenkaan yleensä ole, mutta erottuvuuteen sillä on hyvä pyrkiä. Menestys on käsillä, kun markkinointiviestinnän konsepti, luova suunnittelu sekä toteutus ovat huippuluokkaa ja tukevat yrityksen strategiaa.

7. MIKSI TARINANKERRONTAA? EIKÖ HYVIN TOIMIVA TUOTE RIITÄ?

V: Tarinat koskettavat. Ja kun ihminen vaikuttuu, hän on myös avoimempi ottamaan vastaan tietoa toimivasta tuotteesta tai palvelusta – ja tarinat myös muistetaan paremmin! Tarinassa yrityksen asiakaslupaus ja liiketoimintastrategia tulevat todeksi mieleen jäävällä tavalla. Tarinankerronta on osa markkinointia ja brändinhallintaa, halusimme tai emme. Siksi sen keinot kannattaa ohjatusti valjastaa hyvään käyttöön mainonnan konseptissa, on sitten kyse lehtimainonnasta, radiomainonnasta tai vaikkapa videomainonnasta YouTubessa.

8. MITÄ TEHDÄÄN MEDIASUUNNITTELUSSA?

V: Kun tehdään markkinointikampanja, on tärkeää valita sille oikeat mediat tavoitteiden, kohderyhmien, sanoman ja markkinatilanteen mukaan. Mediasuunnitelmaan vaikuttaa suuresti myös budjetin koko. Suunnitelmassa siis otetaan kantaa siihen, kuinka paljon budjetista käytetään vaikkapa printtimainontaan, ulkomainontaan tai somemarkkinointiin, ja valitaan parhaiten toimivat lehdet sekä somen mainosmuodot. Hyvän suunnittelun pohjalta haluttuihin kanaviin viedään sitten tavoitetta tukevat sisällöt, joilla tavoitetaan oikeat ihmiset oikeaan aikaan. Tärkeää on myös seuranta, jotta mainonnan tehoa voidaan mitata ja tarvittaessa parantaa. Mediasuunnittelu kannattaa ottaa oleelliseksi osaksi myös markkinoinnin strategista suunnittelua.

9. MITÄ ON INBOUND-MARKKINOINTI?

V: Inbound-markkinoinnin tavoitteena on, että potentiaalinen ostaja hakeutuu itse tekemisiin markkinoijan kanssa. Siksi markkinoijan tuotteiden ja palveluiden täytyy löytyä helposti ja juuri asiakkaalle sopivaan aikaan asiakkaan käyttämällä välineellä. On tärkeää, että asiakasta autetaan kiinnostuksen eri vaiheissa. Sitä varten mielenkiinto herätetään mainonnan ratkaisujen sekä hyvien sisältöjen avulla esimerkiksi blogeissa, sosiaalisen median julkaisuissa tai vaikkapa uutiskirjeissä. Kun asiakas on itse lähestynyt yritystä, on tärkeää saada häneltä myös lupa siihen, että yritys voi häntä lähestyä jatkossa uusasiakashankinnan merkeissä.

10. KANNATTAAKO TELEVISIOMAINONTA?

V: Tutkimusten mukaan mainonta televisiossa kasvattaa tehokkaasti myyntiä varsinkin pitkällä aikavälillä. Vaikka televisiomainonnan osuus mainoskakusta ei enää ole yhtä suuri kuin takavuosina ja ohjelmia ei enää katsota aina suorana, mainosten vaikutus televisiossa on silti vahva. Television katsojilla voivat olla tunteet pinnassa ja mieli avoimena. Silloin myös mainonta otetaan aivan eri tavalla vastaan. Televisiossa kohdennettavuus on nykyään todella hyvä, sillä kanavien ja ohjelmien katsojaprofiilit tunnetaan tarkasti. Siksi se sopii hyvin esimerkiksi tuotelanseerauksiin.

11. MARKKINOINTI JA B2B? MIKSI VAIVAUTUISIN?

V: Myös yritysten päättäjät ja niissä palveluita ja tuotteita ostavat ovat tavallisia ihmisiä. Heidän päätöksiinsä vaikutetaan siis markkinoinnilla ja mainonnalla aivan samalla tavalla kuin B2C-markkinoinnissa. Ja sen ei tarvitse olla tylsää, päinvastoin. Mutta vaivaa B2B-markkinoinnissa ja -mainonnassa kannattaa nähdä, varsinkin kohderyhmän määrittelyssä ja tuntemisessa. Oikeiden asiakkuusryhmien ja jopa oikeiden ihmisten etsiminen kannattaa, ja mitä paremmin viesti on heille kohdennettua, sitä suurempi on vaikutus.

12. MISSÄ DIGITAALINEN MAINONTA ON JÄRKEVÄÄ?

V: Mainonnan sijoittelua kannattaa miettiä kohderyhmän mukaisesti: missä ihmiset liikkuvat ja mitä laitteita he käyttävät? Digitaalisella mainonnalla tavoitetaan lähes kaikki suomalaiset, on sitten kyse tietokoneen selaimen kautta katsottavasta sisällöstä tai mobiililaitteella surffauksesta. Nettimainonta on viisasta varsinkin silloin, kun halutaan nopea polku verkkosivustoille tai verkkokauppaan. Sillä päästään helposti myös vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Tutustu huolettomaan Somemanageri™ -sosiaalisen markkinoinnin palveluumme täällä.

13. MITÄ KANNATTAA HUOMIOIDA MAINONNASSA SOSIAALISEN MEDIAN PALVELUISSA?

V: Somemarkkinointi on tällä hetkellä kustannustehokkain ja nopeimmin kasvava markkinoinnin muoto. Se on paras markkinointikanava silloin kun haluat kohdentaa mainontaa vaikkapa kiinnostuksen kohteiden ja harrastusten mukaan ja seurata markkinoinnin tuloksellisuutta erittäin tarkasti. Somekanavissa mainostaminen on edullista verrattuna muihin mainoskanaviin. Kun sosiaalisen median kanavissa markkinoi, on oltava hereillä, jotta kampanjan vuorovaikutuksesta saa parhaan mahdollisen hyödyn. Lue lisää kasvun luomisesta sosiaalisen median markkinoinnin avulla täältä.

Tutustu huolettomaan Somemanageri™ -sosiaalisen markkinoinnin palveluumme täällä.

14. MITÄ OVAT HAKUSANAMAINONTA JA HAKUSANAMAINONNAN KOHDENNUS?

V: Kun etsit asioita hakukoneesta, tulet usein klikanneeksi Googlen ensimmäisiä hakutuloksia. Yleensä nämä tulokset ovat mainoksia, joiden avulla löydät sinulle sopivimman palveluntarjoajan, eli kyse on hakukonemarkkinoinnista. Hakusanamainonta siis nostaa kärkeen osan palveluntarjoajista tai tuotteista. Vasta sen jälkeen näytetään niin sanotut luonnolliset hakutulokset. Mainokset voidaan kohdentaa analytiikan avulla tarkasti. Ne voidaan näyttää paikallisesti, koko maahan tai vaikka globaalisti. Myös kohderyhmän demografisten tietojen, kuten kielen, sukupuolen ja iän tai esimerkiksi asiakkaan päätelaitteen voi valita. Hakukoneita varten mainostekstien ja mainoslaajennuksien suunnitteluun kannattaa panostaa.

15. MARKKINOINNIN VUOSIKALENTERI? KANNATTAAKO NÄHDÄ VAIVAA?

V: Tietyt asiat toistuvat vuodesta toiseen: messut, lanseeraukset, alennusmyynnit, kesäkampanjat, äitienpäivä, joulu… Markkinoinnin vuosisuunnitelma auttaa säännöllisten asioiden muistamisessa ja ennakoinnissa ja ennen kaikkea pitkän aikavälin suunnittelussa. Sen avulla kampanjoiden perustaminen ja toteuttaminen onnistuu ja kehittyy. Vuosisuunnitelma tai vuosikello on myös hyvä työkalu asetettujen tavoitteiden seuraamiseen.

16. MITÄ TARKOITTAA HAKUKONEOPTIMOINTI ELI SEO?

V: Vaikka sivuilla olisi hyvää asiaa, ei Google aina löydä hakemaansa eikä se siksi näytä sitä etsijöille. Kun sivuille tehdään hakukoneoptimointi (Search Engine Optimization, SEO), tulee sivustolle enemmän kävijöitä. Optimoinnissa otetaan kantaa oikeanlaiseen otsikointiin, avainsanojen käyttöön sekä tekstin laatuun ja määrään. Hyvään suunnitteluun kuuluu asiakkaiden hakukonekäyttäytymisen tuntemus ja hakusanakartoituksen tekeminen.

17. MITÄ ON DISPLAY-MAINONTA?

V: Display-mainonta oli ensimmäisiä internetin mainosmuotoja. Kaikki me muistamme, kun 468 pikseliä leveät bannerit tulivat ja niitä sitten klikattiin. Bannerit toimivat edelleen hyvin verkkomainonnan muotona, mutta niiden koko on kasvanut ja sisältöjen muodot laajentuneet. Ne eivät enää ole kapeita soiroja vaan muun verkkosisällön keskellä olevia näyttöjä, joissa pyörivät yhtä hyvin videot kuin vaikkapa täytettävät lomakkeet. Display-mainonta siis voi edelleen hyvin, vaikka monen markkinoijan huulilla ovatkin pääasiassa Facebook, Instagram, LinkedIn ja muut sosiaalisen median palvelut. Lisäksi verkkomainonnan kohdentaminen onnistuu nykyään todella hyvin.

18. MILLOIN RETARGETING-MAINONTA ON MIELEKÄS VAIHTOEHTO?

V: Retargetoitu eli uudelleenkohdennettu mainonta tulee vastaan yllättävissä paikoissa ja siksi se on tehokasta. Kun asiakas on vieraillut yrityksen verkkosivuilla tai kerran klikannut mainosta, hän voi nähdä asiaan liittyvää mainontaa muuallakin. Mainos siis näytetään ihmisille, jotka jotenkin ovat olleet asian kanssa tekemisissä. Näin hukkaprosentti on selvästi tavallista pienempi. Retargeting-mainonta on hyvä vaihtoehto silloin, kun halutaan viestiä kapeammalle kohderyhmälle osuvasti ja kustannustehokkaasti.

19. MITÄ ERITYISTÄ ON PALVELUMARKKINOINNISSA?

V: Palvelumarkkinointi on palveluiden markkinointia. Siinä kaiken lähtökohtana on saada aikaan palveluyrityksen ja asiakkaan välinen hyvä vuorovaikutussuhde niin, että asiakas kokee palvelut itselleen hyödylliseksi ja haluaa niitä kokeilla ja käyttää. On myös erityisen tärkeää kuvata palvelut asiakkaalle helpoksi. Niihin tutustuminen ja tai vaikkapa ajan varaaminen ei saa koskaan olla esterata vaan miellyttävä kokemus. Hyvä mainostoimisto on aina myös palvelumarkkinoinnin toimisto.

20. MITÄ ON WORD-OF-MOUTH –MAINONTA JA KANNATTAISIKO SITÄ HARKITA?

V: Mikään ei toimi meihin niin hyvin kuin ystävän tai ihaillun ihmisen suosittelu. Siksi hyvät palvelukokemukset ovat organisaatiolle erittäin tärkeitä. Niistä kerrotaan uudestaan ja uudestaan eteenpäin. Ja ne ovat usein jopa ilmaista mainontaa. Myös markkinointikampanja voi käynnistää puskaradion: tehdään jotain niin hauskaa tai mielenkiintoista, että sitä jaetaan ja siitä puhutaan. Jakamisesta voidaan tietysti myös palkita esimerkiksi kilpailujen muodossa, kun tehdään Facebook-markkinointia.

21. MITEN BLOGIT JA MARKKINOINTI LIITTYVÄT TOISIINSA?

V: Bloggaukset ovat hyvä keino kertoa, että organisaatiossa tapahtuu tai että sieltä löytyy asiantuntemusta ja näkemystä. Kirjoituksia on helppo itse jakaa uutiskirjeissä sekä sosiaalisessa mediassa ja myös muut jakavat hyviä artikkeleita mielellään yrityksen puolesta. Blogit ovat hyvää tukea mainontaan sosiaalisessa mediassa. Silloin julkaisuissa välittyy asiantunteva viesti, ei pelkkiä kuvia ja otsikoita.

22. MITEN SUORAMAINONTA VOI TÄNÄÄN?

V: Koska sait viimeksi työpaikallesi tai kotiisi oikeaa postia? Jos lehtiä ja laskuja ei lueta mukaan, on henkilökohtaisen postin määrä pientä. Siksi suoramainonnalla voi myös erottua, varsinkin B2B-kampanjoissa. Ja keinot ovat monet: suoramainontaa voi olla kirjoitettu kirje, näyte, vastaanottajaa ilahduttava kortti, jääkaappimagneetti, palautettava kuponki tai vaikkapa askarreltava puuhatehtävä.

23. MITÄ TARKOITTAA NATIIVIMARKKINOINTI?

V: Natiivimainos on esimerkiksi verkkomediassa oleva maksettu artikkeli, jonka ulkomuoto sopeutuu ympäristöönsä ja on linjassa sivuston muun sisällön kanssa. Niiden avulla mainostava yritys luo houkuttelevaa sisältöä medioiden sivuille ilman mainosmaista ilmettä ja yhdistys tai säätiö voi kertoa varainhankinnastaan. Natiivimarkkinointi on parhaimmillaan äärimmäisen tehokas ja huomiota herättävä digimarkkinoinnin muoto, ja lukijat pitävät mainosartikkelien sisältöä pääosin kiinnostavina. Se on myös hyvin mitattavissa oleva mainonnan muoto.

24. MITEN MAINOSTOIMISTO KANNATTAA VALITA?

V: Markkinoinnin kumppanin valintaan vaikuttaa monta asiaa, mutta yksi tärkeimmistä on mainostoimistoyhteistyön sujuvuus. Ensin kannattaa tietysti varmistaa tekijöiden ammattitaito ja referenssit sekä se, mitä annettavaa toimistolla olisi juuri sinulle. Siitä ei voi aina pyytää ”koevedoksia”, mutta keskusteluissa näkemykset ja tärkeät suuntaviivat kyllä hahmottuvat jo esimerkkien avulla. Siitä kannattaa huolehtia, että osaaminen ja palveluvalikoima ovat omiin tarpeisiin sopivat: riittääkö perinteinen mainostoimisto, digitaalinen markkinointitoimisto vai molemmat yhdessä?


 

"Funkkis on vahvan brändi- ja markkinointiosaamisen lisäksi hyvin johdonmukainen ja asioita eteenpäin vievä kumppani. Aiemmin meillä meni paljon aikaa useiden markkinointi- ja palvelutuottajien ohjaamiseen ja markkinointiprojektien johtamiseen. Olemme lyhyessä ajassa huomanneet, että voimme luottaa Funkkiksen kykyyn johtaa eri markkinointihankkeita."

"Erityinen kiitos Samille, joka on mukava, idearikas ja huumorintajuinen henkilö. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä tähän astisiin tuloksiin. Voin suositella Funkkista yhteistyökumppanina!"

TERO KAUHANEN, CEO
Webscale Oy

www.webscale.fi


 

MARKKINOINNIN JA MAINONNAN PALVELURATKAISUMME:

Aktivointikampanjat
Art direction
Asiakassuhdemarkkinointi
Asiakkuusmarkkinointi
B2C-markkinointi ja -mainonta
B2B-markkinointi ja -mainonta
Copywriting
Digitaalinen markkinointi ja mainonta
Display-mainonta
Google-mainonta
Hakukoneoptimointi
Hakusanalöydettävyys
Hakusanamainonta
Inbound-markkinointi
Integroitu kampanjasuunnittelu
Luova suunnittelu
Mainonnan konseptisuunnittelu
Markkinoinnin strateginen suunnittelu
Markkinoinnin vuosikalenteri
Markkinointi palveluna (MaaS)
Mediasuunnittelu
Mediatiedotteet
Myynninedistäminen
Myynnin tukimateriaalit
Palvelumarkkinointi
Sisällön tuotanto
Sisältöstrategia
Sisältömarkkinointi
Sosiaalisen median markkinointi
Tutustu huolettomaan Somemanageri™ -sosiaalisen markkinoinnin palveluumme täällä
Suoramarkkinointi ja -mainonta
Suosittelumarkkinointikampanjat
Tarinankerronta
Televisiomainonta
Uutiskirjekonseptit
Verkkokaupan markkinointi
Viraalimarkkinointi
Word-Of-Mouth -markkinointi
Katso Funkkis-työnäytteet täältä
 


OTA YHTEYTTÄ

Jos haluat jättää tarjouspyynnön, kysyä neuvoa tai tietää Funkkiksesta lisää, niin ota yhteyttä vaikka heti.
Kerromme mielellämme projekteistamme, osaamisestamme ja yhteistyömahdollisuuksista.
Vastaamme yhteydenottopyyntöön 24 tunnin sisällä.

SOITA

050 388 8746

LAITA VIESTIA

funkkis@funkkis.fi