Brändistrategia on työkalu johdonmukaiselle brändin rakentamiselle. Brändi tiivistää sen, kuinka korkealle tai alhaalle asiakkaasi arvostaa yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi. Strategia suunnitellaan aina yhdessä sovittujen linjausten perusteella. Ilman selkeää brändistrategiaa ei voida luoda toimivaa yritysilmettä tai tuloksekasta markkinointia.

MIKSI BRÄNDISTRATEGIA ON ARVOKAS TYÖKALU?

Brändistrategia on määrittely- ja kommunikointityöväline.
Brändistrategian avulla pystymme muotoilemaan ja kiteyttämään yrityksen ja yhteisön tai tuotteiden ja palveluiden tehtävän, tahtotilan ja arvon. Samalla määrittelemme asiat, joissa halutaan olla parempia kuin kilpailijat. Mikä tärkeintä, brändistrategian avulla päästään kommunikoimaan edellä mainitut strategiset perusasiat asiakkaille ja henkilöstölle.

Brändistrategia rakentaa luottamusta.
Luottamus saavutetaan avoimuudella, rehellisyydellä ja aitoudella. Selkeästi nimettyjen arvojen määrittäminen on tässä tehtävässä avainasia. Lisäksi brändistrategia auttaa luomaan kattavan kuvan yrityksen koko toiminnasta ja tunnistamaan mahdollisuudet asiakaskokemuksen parantamiseen ja asiakassuhteen vahvistamiseen. Asiakas luottaa brändiin silloin kun hänen odotettu kokemuksensa vahvistuu tai hänen odotuksensa ylittyvät.

Brändistrategia on työkalu erottautumiseen.
Brändistrategia ei ole salatiedettä, vaan kyse on yksinkertaisista perusasioista. Kuka olet? Mitä teet? Millainen olet? Miksi se on asiakkaallesi tärkeää? Kysymykset ovat selkeitä. Brändistrategian avulla on helppoa kertoa asiakkaalle, mitä, miksi ja keitä me olemme. Strategia kiteyttää kaikki ne asiat, jotka ovat kilpailuetujamme kilpailijoihimme nähden.

Brändistrategia on työkalu sisäiseen johtamiseen.
Brändistrategian avulla koko henkilöstö voi jakaa yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen organisaation toiminnasta sekä siitä, mihin se on menossa. Toiminnan ollessa halutussa strategisessa linjassa, voit helpommin jakaa roolit ja resurssit sekä kommunikoida tehokkaammin. Tämä auttaa myös säästämään arvokkaita resursseja, kuten aikaa, rahaa ja energiaa. Brändistrategiaa kannattaa myös pitää esillä ja kertoa siitä säännöllisesti henkilöstölle. Silloin se ei unohdu vain kirjoihin ja kulmahuoneisiin.

Brändistrategia luo halutunlaista yrityskulttuuria.
Tiivis ja selkeä brändistrategia houkuttelee palvelukseen parhaat työntekijät ja auttaa heitä pääsemään asetettuihin tavoitteisiin. Kun tiedät, mihin pyrit - ja miksi -, on helpompi luoda onnellisempaa ja terveempää työympäristöä.

Brändistrategia vauhdittaa innovaatioiden syntymistä.
Kunnianhimo, uudet ideat ja innovaatiot ovat elintärkeäitä kasvulle ja menestymiselle. Brändistrategian avulla pystyt haastamaan henkilöstösi tuottavampaan toimintaan. Vahvan kulttuurin ja sitoutuneen vision avulla voit luoda tilaa innovaatioille, jotka tukevat kasvu- ja brändistategiasi tavoitteita.

Tutustu täällä työnäytteisiimme

MITEN BRÄNDISTRATEGIA SYNTYY?

Hyvin tehty brändistrategia on perusteellisen työn tulosta. Se ei ole nopeasti valittuja ajatuksia eikä varsinkaan logon tai värien uudistusta.

Funkkiksen tekemänä brändistrategia syntyy monivaiheisen prosessin tuloksena mutta kuitenkin sujuvasti. Näemme yhdessä vaivaa tärkeän asian eteen, mutta asiakkaalle työ halutaan tehdä kuitenkin helpoksi niin, ettei prosessi aiheuta harmaita hiuksia.

Pohjaamme strategian rakentamisen markkina-analyysiin, jossa kartoitamme nykytilanteen, kilpailijat ja erottautumismahdollisuudet toimialalla. Ennen yhdessä pidettävää brändityöpajaa teemme brändikyselytutkimuksen, jossa selvitämme avainhenkilöiden ja muun henkilökunnan sekä tarvittaessa myös asiakkaiden ja sidosryhmien mielikuvia ja ajatuksia.

Brändityöpajan perusteella määritellään yrityksen, yhteisön tai palvelun tavoitepositio eli se, mitä ja millainen se on ja haluaa olla. Kun olemme määritelleet brändin ja luoneet sekä bränditarinan että brändilupauksen, voimme jalkauttaa brändin ensin sisäisesti ja sitten myös ulkoisesti. Ja jotta brändiä on helppo pitää yllä, apuna on brändiopas, joka ohjaa soveltamista eri tilanteissa.

Tarjoamme brändistrategiakehityshankkeiden ohella luonnollisesti myös brändi-ilmesuunnittelua, logosuunnittelua sekä monipuolisia graafisen suunnittelun palveluja.


 

”Funkkis oli erittäin hyvä yhteistyökumppani. Projekti osoittautui ennakoitua työläämmäksi. Jouduimme organisaationa prosessiin, jossa tutkimme yrityksenä keitä olemme ja mitä osaamme, ja sen pohjalta sitten kirkastimme viestintäämme.

Lopputulos ylitti odotuksemme. Brändiuudistus sekä uudet verkkosivut onnistuivat mainiosti. Iso kiitos kuuluu Samille, joka piti homman kasassa ja sai potkittua meitä eteenpäin, jotta projekti saatiin onnistuneesti myös päätökseen.
Voin suositella Funkkista!”

KIMMO ANNALA, Toimitusjohtaja
STM Infra Oy

www.stminfra.fi


 

BRÄNDISTRATEGIA -PALVELURATKAISUMME:

Markkina-analyysi
Brändikyselytutkimus
Brändiworkshop
Tavoitepositio
Brändin ja tarinan luominen
Brändilupaus
Brändin sisäinen jalkautus
Brändiopas
Katso Funkkis-työnäytteet täältä
 


OTA YHTEYTTÄ

Jos haluat jättää tarjouspyynnön, kysyä neuvoa tai tietää Funkkiksesta lisää, niin ota yhteyttä vaikka heti.
Kerromme mielellämme projekteistamme, osaamisestamme ja yhteistyömahdollisuuksista.
Vastaamme yhteydenottopyyntöön 24 tunnin sisällä.

SOITA

050 388 8746

LAITA VIESTIÄ

funkkis@funkkis.fi