Design ja graafinen suunnittelu ovat avainroolissa ammattimaisessa brändinrakennuksessa. Johdonmukaisuus brändi-ilmeen sovellusten suunnittelussa antaa brändillesi tunnistettavuuden ja välittää halutun brändikokemuksen tehokkaasti. Myynnissä ja markkinoinnissa visuaalisen suunnittelun tehtävä on kunkin kanavan välityksellä tapahtuvan vaikutuksen optimoiminen.

MIKSI DESIGN JA GRAAFINEN SUUNNITTELU ON TÄRKEÄÄ?

Visuaalinen suunnittelu tuottaa tehokasta kommunikaatiota
Ei ole mikään yllättävä uutinen, että nykyihminen katsoo mieluummin kuvia kuin tekstejä. Tutkimuksen mukaan visuaalinen informaatio käsitellään 60 000 kertaa nopeammin kuin teksti (https://www.t-sciences.com/news/humans-process-visual-data-better). Laadukas visuaalinen suunnittelu säästää siis aikaa ja rahaa! Yhdeksänkymmentä prosenttia ihmisen aivoihin välittyvästä tiedosta on visuaalista, joten on selvää, että yritys tai järjestö tarvitsee osaavaa visuaalista suunnittelua päästäkseen tehokkaasti tavoitteisiinsa.

Kuvan ja tekstin välisen tarpeettoman vastakkainasettelun välttämiseksi on paikallaan todeta, että myös tekstin esillepano on keskeinen osa visuaalista suunnittelua. Valitulla kirjasintyypillä, tekstin värillä, pistekoolla, tekstirivin leveydellä ja rivivälistyksellä on suuri merkitys sille, miten nopeasti lukija lukee tekstin ja omaksuu halutun viestin tai tarvittaessa vaikuttuu.

Taitto, värimaailma, typografia ja kuvamaailma muodostavat yrityksen tai järjestön visuaalisen kommunikaation keinovalikoiman. Seuraavaksi tiiviisti keskeisimpiä visuaalisen kommunikaation kanavia ja käyttötarkoituksia.

MISSÄ DESIGN JA GRAAFINEN SUUNNITTELU NÄKYY JA MIKSI?

Yritysidentiteetti ja yritysilme
Ammattimainen visuaalisen ilmeen käyttö kertoo käyttäjänsä olevan vakavasti otettava ja vakaa toimija eikä satunnaisesti pystyyn pykätty kioskinputka. Ammattitaidolla ja näkemyksellä suunniteltu logo (nimilogo, logotyyppi tai logomerkki), yksilöllisesti valittu kirjasinmaailma (typografia, fontti ja kirjasintyyppi) ja yritysvärit (värimaailma) synnyttävät katsojassaan luottamusta.

Brändi-ilmeen linjauksista johdettujen yritysilmesovellusten tehtävä on lunastaa brändiin kohdistetut odotukset työarjen käyttötilanteissa. Sovellussuunnittelussa voidaan suunnitella esimerkiksi käyntikortti, kirjelomake, muistilehtiö, kirjekuoret, PowerPoint-pohja, muistikirja, brändikynä, roll-up sekä vaikkapa lippalakki ja t-paita. Lisäksi ilmesovelluksiin mallinnetaan muut asiakaskohtaiset sovellukset, joita voivat olla esimerkiksi työtilojen ja opasteiden brändääminen, ajoneuvojen ja työkoneiden brändääminen tai työvaatetus.

Valmiiksi suunniteltavaa yritysilmeen sovellussapluunaa ei kuitenkaan ole, vaan sovellukset suunnitellaan tapauskohtaisesti, yrityksen tai järjestön tarpeen ja käyttötilanteiden mukaan. Tarvittavista yritysilmesovelluksista on hyvä keskustella jo hyvissä ajoin, toimeksiannon (brief) alkuvaiheessa.

Graafinen ohjeisto tai brändiopas (myös brändikirja, brand book tai brand guide book) luodaan käytännön ohjeeksi yritysilmeen noudattamiseksi. Ohjeiston avulla B2C-yritys, B2B-yritys, järjestö, yhdistys, yrittäjä, mahdollinen organisaation viestintäyksikkö tai talon omat graafiset suunnittelijat osaavat toimia itsenäisesti, ilman mainostoimiston jatkuvaa ohjausta (ja laskutusta).

Mainonta ja graafinen suunnittelu
Mainonta on vaikuttamista. Huomio ja vaikutus syntyy kohderyhmään kuuluvan ihmisen kokemusmaailman, kohtaamistilanteen, mainosidean ja toteutuksen ammattitaitoisesta ja kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Mainostoimiston visuaalisen osaamisen tasolla on keskeinen tehtävä tarvittavan huomion saamisessa, vetovoiman luomisessa ja halutun tavoitteen toteutumisessa. Mainonnassa design ja graafinen suunnittelu valjastetaan tarkoituksellisesti vetoamaan kohderyhmän tunteisiin ja älyyn. Lue täältä lisää digitaalisesta ja vähemmän digitaalisesta markkinoinnista, myynnistä sekä mainostoimiston valinnasta.

Verkkosivuston design ja ilme
Strategisesti älykäs verkkopalvelu on käyttäjälleen visuaalisesti houkutteleva, kiinnostava, helppokäyttöinen ja linjattua sisältöstrategiaa noudattava. Onnistuneen sivuston kehittäminen on mahdotonta ilman, että suunnittelija ottaa huomioon käyttäjän päätelaitteen (responsiivisuus) antaman visuaalisen kokemuksen ja viestien hierarkkisen määrittelyn. On tärkeää, että nettisivut ovat sekä intuitiiviset että tavoitelähtöiset.

Sivusto on järkevää suunnitella käyttökokemuslähtöisesti selkeäksi siten, että käyttäjä johdatetaan hallitusti pisteestä A pisteeseen B. Selkeät viestit ja graafisesti selkeästi sijoitetut toimintakehotukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lue lisää verkkosivustosuunnittelusta, digitaalisesta liiketoiminnasta ja –myynnistä ja nettisivujen tekijän valintakriteereistä.

Myös myynnin työkalut noudattavat brändi-ilmettä
Kaikkien digitaalisten työkalujen visuaaliseen esillepanoon emme voi itsenäisesti vaikuttaa, mutta useimpiin yrityksen tai järjestön visuaalisiin myynnin työkaluihin voimme. Myyntipresentaatio (yritysesittely, tuote-esittely, palveluesittely, PowerPoint-esitys) suunnitellaan toimimaan kasvokkain tai etätapaamisen kautta tapahtuvan myyntipalaverin tueksi. Presentaatio voidaan myös suunnitella toimimaan itsenäisesti, esimerkiksi sähköpostin liitteenä lähetettävänä tiedostona. Visuaalisen suunnittelun kannalta olennaista onkin suunnitella diaesitys tukemaan haluttua vaikutusta täsmälleen siinä tilanteessa, jossa vastaanottaja esityksen näkee.

On selvää, että myyjän myyntitilanteessa käyttämä presentaatio on sisällöltään ja esillepanoltaan erilainen verrattuna ns. stand-alone -esitykseen. Yhteistä molemmille sisällön ja visuaalisen suunnittelun kannalta on vaikutuksen tehokkuus: myyntipresentaatio suunnitellaan kokonaisuudeksi, joka pääsee haluttuun lopputulokseen niukkuuden avulla. Keskeistä on ymmärrys siitä, mikä on lopputuloksen kannalta tärkeintä ja mikä osa esityksestä jätetään pois.

PowerPoint-pohja muotoillaan brändi-ilmeen mukaiseksi siten, että käytetään Microsoft-fontteja, mikäli presentaatio halutaan jakaa sisällöltään muokattavaksi (esimerkiksi sisäisesti). Jos myyntipresentaatiossa halutaan käyttää brändifontteina muita kuin Microsoft-kirjasimia, on järkevää tallentaa presentaatio PDF-tiedostoksi, jolloin fontit näkyvät myyntipresentaation esityslaitteella kuten pitääkin.

Painettu esite (yritysesite, palveluesite, tuote-esite) on brändi-ilmeen mukaisesti taitettu kokonaisuus, jolle on niin ikään tärkeää määritellä tavoite. Se voi olla yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostitse mutta myös johdattaminen verkkosivustolle tai -kauppaan. Graafisen suunnittelun kannalta oleellista on muotoilla esitteen tarkoituksenmukainen taitto. Mainostoimiston tehtävä on myös ottaa kantaa esitteessä käytettävään paperilaatuun ja sen paksuuteen.

Messuosaston suunnittelussa oleellista on jälleen tavoitteiden asettaminen ja potentiaalisen asiakkaan kohtaamistilanteen selkeä hahmottaminen. Messupaikan pohjapiirros sekä osaston neliömäärä ovat visuaalisen esillepanon kannalta ensimmäiseksi selvitettävät asiat. Messuosasto on yksi tärkeimpiä kohderyhmän kohtaamistilaisuuksia. Siksi on oleellista, että sen ilme noudattaa yritysilmettä sekä kaukaa katsottuna että läheltä pienissäkin yksityiskohdissa.

Sosiaalinen media ja graafinen ilme
Sosiaalisen median strategian suunnitteleminen on selkein ja suoraviivaisin tapa linjata brändin ja eri kanavien käytön kannalta toimivin design some-päivityksiin ja -mainoksiin. Strategiadokumenttiin on järkevää suunnitella visuaaliset malliesimerkit mahdollisimman tarkasti, jotta strategian arkisoveltaminen on tarpeeksi suoraviivaista ja tehokasta. Somemarkkinointi on tällä hetkellä kustannustehokkain ja nopeimmin kasvava markkinoinnin muoto. Lue lisää tuloksekkaasta sosiaalisen median markkinoinnista täältä.


 

”Laajentaessamme yrityksemme toimintaa halusimme samalla päivittää brändiämme vastaamaan myös uutta asiakaskuntaa. Funkkis ja Sami otti toimeksiannon innolla vastaan ja haastoi meidät vielä rohkeampiin muutoksiin. Lopputulos oli yli odotustemme ja juuri sitä, mitä loppujen lopuksi tarvittiin. Logomme ja kaikki markkinointimateriaali uusittiin sekä määriteltiin mainonnan linjaus.”

EVA WUITE, CEO
Garden Living Oy


 

DESIGN- JA GRAAFINEN SUUNNITTELU -PALVELURATKAISUMME:

Art direction
Brändi-ilme
Brändi-ilmeen kirkastus
Brändi-ilmesovellukset
Esitesuunnittelu
Graafinen ohjeisto
Graphic design
Julistesuunnittelu
Logomerkki
Logosuunnittelu
Mainonnan visuaalinen suunnittelu
Messuosastojen visuaalinen suunnittelu
Myynnin tuki- ja markkinointimateriaalit
Nimilogosuunnittelu
Sosiaalisen median graafinen suunnittelu
Taittotyöt
Typografia
Verkkosivustojen graafinen suunnittelu
Yritysidentiteetin värimaailma
Yritysilme
Katso Funkkis-työnäytteet täältä
 


OTA YHTEYTTÄ

Jos haluat jättää tarjouspyynnön, kysyä neuvoa tai tietää Funkkiksesta lisää, niin ota yhteyttä vaikka heti.
Kerromme mielellämme projekteistamme, osaamisestamme ja yhteistyömahdollisuuksista.
Vastaamme yhteydenottopyyntöön 24 tunnin sisällä.

SOITA

050 388 8746

LAITA VIESTIA

funkkis@funkkis.fi