Mikä yhdistää suomalaisia teollisuusyrityksiä markkinoinnin tekemisen suhteen?

Olemme keskustelleet yli 50 pienen ja keskisuuren suomalaisen teollisuusyrityksen johdon kanssa markkinoinnin haasteista, koskien liiketoiminnan kehittämistä. Tuon otoksen seurauksena olemme tunnistaneet kuusi teollisuusyrityksiä yhdistävää tekijää.

1
Markkinointia ei ole vastuutettu henkilötasolle.

Markkinointi koetaan jollain tavalla irralliseksi toiminnoksi, josta kukaan ei halua ottaa vastuuta. Ei edes toimitusjohtaja, joka viime kädessä vastaa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisesta.

2
Markkinoinnin ammattimaisesta käynnistämisestä on puhuttu teollisuusyritysten johtoryhmissä keskimäärin kahden vuoden ajan, ilman konkreettisia suunnitelmia ja askelmerkkejä.

Puhuttu, puhuttu ja puhuttu. Aina on löytynyt jokin tärkeämpi hanke, kuin se että yrityksen ydinkohderyhmä olisi tietoinen yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista ja tuotteista.

3
Yritysten verkkosivujen uudistamishanke on koettu riittäväksi “markkinointiteoksi” seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Ihan hyvä juttu, mikäli samalla on kutsuttu kohderyhmäasiakkaat käymään verkkosivuilla ja ottamaan yhteyttä.

4
Ei ymmärretä sitä, mistä kulmasta markkinoinnin tekeminen pitäisi käynnistää.

Lähes kaikissa tapauksissa homma kannattaa aloittaa tekemällä kevyt harjoitus, jossa selvitetään mm. kilpailukenttä, kohderyhmän ajatusmaailma, hyödyt ydinkohderyhmälle, sekä tapa puhua ja käyttäytyä. Sen jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä synnyttämään asiakaslupausta, kirjoittamaan tarinaa ja suunnittelemaan markkinoinnin vuosikelloa.

5
Sotketaan asioiden merkityksiä ja termejä keskenään. Ei hahmoteta eroa esim. markkinoinnin, myynnin ja markkinointiviestinnän välillä.

Ei se mitään. Termit kyllä selkiytyvät kun hommia tehdään yhdessä. Siinä ei ole mitään hävettävää.

6
Asiakaslupaukset loistavat poissaolollaan.

Tämä asia johtuu pitkälti siitä, että ei ole mitä luvata tai sitten ei uskalleta allekirjoittaa sitä, mitä luvataan.

Lähetä meille reippaasti sähköpostia. Jutellaan markkinointisi haasteista, askelmerkeistä ja pelisäännöistä.

Funkkis Oy
sami@funkkis.fi

Merkantics Oy
markku@qna.fi

Tutustu myös:
https://suomenteollisuusmarkkinointi.fi/

5 syytä, miksi visuaalinen tarinankerronta on tärkeää

On ilmeistä, että sana tarinankerronta herättää helposti epäluuloja ja ärtymystä. Tarinat ja sadut eivät kuulu liike-elämään ja luottamus on kaikki kaikessa, vai mitä?

Kriittistä lienee suosiolla ymmärtää, että tarinankerronta on osa brändinhallintaa ja markkinointia. Joka tapauksessa. Annettuna tekijänä. Halusimme tai emme. Tarinankerronta voidaan valjastaa tehtäväänsä taitavasti tai taitamattomasti. Aihetta ei voi ohittaa – siis jos menestys on tavoitteena.

Siellä missä on kuva, on tarina. Tarinankerronnan keinona visuaalisuus on nyt merkityksellisemmässä roolissa kuin koskaan aiemmin. Sosiaalinen media, arjen digitalisoituminen ja visuaalinen tarinankerronta kulkevat keskenään rinnakkain.

Listasimme sinulle 5 syytä siihen, miksi visuaalinen tarinankerronta on modernissa markkinoinnissa ja brändikokemuksen luomisessa tärkeää.

1. TEHOKKUUS

Olemme mediankäyttäjinä kärsimättömämpiä kuin koskaan aiemmin. Silmäilemme useita mediakanavia yhtäaikaisesti pyrkien poimimaan sieltä meitä parhaiten kiinnostavaa sisältöä. Aivomme prosessoivat kuvallisen viestin 60 000 kertaa nopeammin kuin kirjoitetun viestin. Ihmisen aistit ottavat vastaan informaatiota kukin omaan tahtiinsa. Makuaisti tunnistaa 1 000 bittiä sekunnissa, kuulo ja haju 100 000 bittiä, kosketus 1 000 000 bittiä ja näkö peräti 10 000 000 bittiä sekunnissa. Visuaalinen kerronta toteaakin asiansa silmänräpäyksessä tajuttavasti, uskottavasti ja yksiselitteisesti miljoonille erilaisille ihmisille. Selvää on, että visuaalisen tarinankerronnan avulla haluttu viesti myös muistetaan paremmin.

2. KITEYTETTÄVYYS

Podemme stressiä siitä, että emme ehdi omaksua kaikkea tärkeänä pitämäämme tietoa. Haluammekin tietomme yksinkertaisena ja nopeasti ymmärrettävässä muodossa. Visuaalisen kuvakerronnan avulla monimutkainen asia voidaan luoda helposti ymmärrettävään ja kiteytettyyn muotoon. Näin säästämme aikaa ja rahaa. Lisäksi yleisömme säästyy informaatiostressiltä ja kokee oivaltamisen iloa.

3. SYNNYNNÄISYYS

Ihminen on tieteellisesti todistettavasti suunniteltu rakastamaan tarinoita. Visuaalinen tarinankerronta on perimässämme ja haluamme nähdä tarinoita. Tarinat ovat muodostaneet sosiaalisen liiman ihmisten välille kautta historian. Hyvin muotoiltu tarina tuntuu meistä merkitykselliseltä ja eteenpäin kertomisen arvoiselta.

4. OSALLISTAVUUS

Visuaalisen tarinan tehtävä on havainnollistaa aihe, luoda dramaattista kiinnostavuutta ja karismaa. Relevantti ja hyvin suunniteltu visuaalinen kerronta herättää tunteita. Onkin tärkeää muistaa, että tarinan vastaanottaja on se joka lopulta kertoo tarinan. Katsojan tunnistaessa esityksestä hänelle tuttuja asioita, hän jatkaa tarinan omassa mielessään. Emootio herättää uteliaisuuden, ei fakta. Tunnereaktion avulla yleisön osallistaminen, sitouttaminen ja vaikuttaminen onkin tehokkaampaa. Uteliaisuuden herättämisen jälkeen kohderyhmä voidaan haastaa älyllisellä stimulaatiolla. Oivalluksen kautta katsoja kokee itsensä älykkääksi. Tämä mahdollistaa paremman asiakasuskollisuuden.

5. AJANKOHTAISUUS

Visuaalisella tarinankerronnalla on kasvava rooli markkinoinnissa. Tänä vuonna maailmassa otetaan 380 miljardia valokuvaa. Facebookiin ladataan 350 miljoonaa kuvaa joka päivä. Kamera kulkee mukanamme kaiken aikaa ja kaikissa paikoissa missä liikumme. Sovellukset ja työkalut kuvien työstämiseen ovat kaikkien saatavilla. Sosiaalisen median avulla maailmanlaajuinen jakelu on mahdollista sormen painalluksella. Sisältömarkkinoinnin ja digitaalisten kanavien korostuessa markkinoinnissa korostuu samalla myös visuaalisen tarinankerronnan osaamisen merkitys.

Autamme sinua mielellämme kaikissa visuaaliseen tarinankerrontaan liittyvissä tarpeissasi. Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

 

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme:

FUNKKIS – BRÄNDI & MARKKINOINTI:

https://www.jobo.fi

https://www.webscale.fi

https://www.vaalikonepalvelu.fi

https://www.stminfra.fi

https://www.autovan.fi

https:///www.hlk.fi

https:///www.miinasillanpaa.fi

 

SOMEMANAGERI™:

https://www.facebook.com/HunajainenSAM

https://www.instagram.com/hunajainensam/

https://www.facebook.com/debearingsoy

https://www.instagram.com/debearingsoy/

https://www.linkedin.com/company/11317915

https://www.facebook.com/sallilaenergia

https://www.instagram.com/sallilaenergia/

https://www.facebook.com/forssanenergia

https://www.instagram.com/forssanenergia/

https://www.facebook.com/hamreoy

https://www.instagram.com/hamreoy/

https://www.linkedin.com/company/2116088

https://www.facebook.com/HariboSuomi

https://www.instagram.com/haribosuomi/

https://www.facebook.com/helsinginkaupunkiviljely

https://www.instagram.com/helsinginkaupunkiviljely/

 

Voit myös silmäillä töitämme kootusti täällä:

 

Seuraa Somemanageria somessa:

https://www.facebook.com/Somemanageri

 

Miten vetovoimainen brändi kasvattaa liiketoimintaasi? Osa 1: Luottamus

Kaiken ytimessä on ajatus siitä, että vetovoimainen brändi on työkalu haluttuun erottautumiseen markkinassa ja liiketoiminnan kasvuun. Vetovoimaisessa brändissä näyttäytyy yleensä tietyt kriittiset suhteet kohderyhmäänsä. Tässä blogisarjassa tarkastelemme näitä liiketoimintakriittisiä ja lisäarvoa tuottavia suhteita.

Suhde luottamukseen

Lähdetään liikkeelle luottamuksesta. Liiketoiminta ei toimi ilman luottamusta. Luottamus syntyy pitkälti uskottavuuden, johdonmukaisuuden, tasalaatuisuuden ja rehellisyyden kautta. Huippumyyjä käyttää suuren osan ajastaan luottamuksen rakentamiseen. Myyjän uskottavuutta kasvattaa totta puhuminen ja se, ettei liioittele. Jotta myyjä voi kasvattaa luotettavuuttaan, on hänen annettava lupauksia ja pidettävä ne. Myyjän uskottavuutta lisää tai vähentää myös hänen kasvonilmeensä, eleensä ja puhetapansa. Itse asiassa analogia huippumyyjän ja brändin välillä on hyvinkin toimiva.

Ajattele yrityksesi luomaa ensivaikutelmaa myyjän kättelynä. Onko se luotettava ja lämmin vai kylmä, etäinen ja löysä? Kriittinen kysymys tietysti on se, millainen brändi yrityksesi haluaa olla. On nimittäin brändejä, jotka haluavat olla kylmiä, etäisiä ja löysiä! – tai sitten surkea ensivaikutelma johtuu ihan sama -asenteesta.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ensivaikutelma syntyy 50 millisekunnissa. Onko yrityksesi 50 sekunnin ensivaikutelma haluamasi kaltainen ja kertooko se totuudenmukaisesti sen kuka olet ja mitä teet?

Brändäysprosessin aikana palvelulle tai tuotteelle luodaan identiteetti, joka kattaa siihen ladatut odotukset ja lunastaa sen haluttuna asiakaskokemuksena. Brändääjä on koulutettu ja kokenut ongelmanratkaisija, joka on erikoistunut markkinan voittavaan positioon ja sen kommunikaatioratkaisuihin. Jos osaat hyödyntää brändääjäosaamista liiketoimintasi kasvattamisessa, saat todennäköisesti älykkäitä, perusteellisia ja tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Markkinointia ymmärtävä suunnittelija auttaa sinua korostamaan niitä viestejä, joihin asiakkaasi tarttuu.

Valintaa tehtäessä luottamus syntyy pitkälti visuaalisten ärsykkeiden välityksellä. Hyvä brändidesign herättää uteliaisuuden, sitouttaa, inspiroi ja aktivoi. Huono design valehtelee, luo pohjan väärinkäsityksille, tympii ja työntää asiakkaasi kilpailijasi luokse.

Yhteistyö kokeneen ammattisuunnittelijan kanssa on investointi, joka auttaa yritystäsi menestymään ja kasvamaan. Design voi olla menestyksen katalysaattori tai se voi luoda perustan epäonnistumiselle. Päätös on sinun.

Patenttiratkaisuja kaikkiin tilanteisiin ei ole. Autamme sinua mielellämme kaikissa brändiisi ja markkinointiisi liittyvissä tarpeissa. Ota yhteyttä, keskustellaan tavoitteistasi lisää.

 

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme:

FUNKKIS – BRÄNDI & MARKKINOINTI:

https://www.jobo.fi

https://www.webscale.fi

https://www.vaalikonepalvelu.fi

https://www.stminfra.fi

https://www.autovan.fi

https:///www.hlk.fi

https:///www.miinasillanpaa.fi

 

SOMEMANAGERI™:

https://www.facebook.com/HunajainenSAM

https://www.instagram.com/hunajainensam/

https://www.facebook.com/debearingsoy

https://www.instagram.com/debearingsoy/

https://www.linkedin.com/company/11317915

https://www.facebook.com/sallilaenergia

https://www.instagram.com/sallilaenergia/

https://www.facebook.com/forssanenergia

https://www.instagram.com/forssanenergia/

https://www.facebook.com/hamreoy

https://www.instagram.com/hamreoy/

https://www.linkedin.com/company/2116088

https://www.facebook.com/HariboSuomi

https://www.instagram.com/haribosuomi/

https://www.facebook.com/helsinginkaupunkiviljely

https://www.instagram.com/helsinginkaupunkiviljely/

 

Voit myös silmäillä töitämme kootusti täällä:

 

Seuraa Somemanageria somessa:

https://www.facebook.com/Somemanageri

 

Inbound 90 sekunnissa

Päivän hot. Inbound-markkinointi. Potentiaalinen asiakas löytää tiensä palvelun äärelle luontevimmalla mahdollisella tavalla. Tämähän on luomu-markkinointia! Win-Win. Win-Bound.

Pyydystimme inboundin. Nypimme siipi- ja pyrstösulat irti ja lopuksi kärvensimme höyhenet nuotiolla. Sen jälkeen paloittelimme inboundin ja valmistimme sinulle markkinointiohjeen, jonka lukemiseen menee tutkimustemme mukaan aikaa keskimäärin 90 sekuntia. Valmiina? Aika alkaa nyt.

1. Määritä tavoitteesi

Inbound-markkinoinnin tavoitteen on oltava konkreettinen ja mitattava. Esimerkiksi 75 laatuliidiä myynnille/kk.

2. Määrittele kenen ongelman haluat ratkaista?

Mikä on laatuliidi? Tämä ei välttämättä ole itsestään selvää. Muotoile se yhdessä myyntitiimisi kanssa. Lopputuloksenne voi olla esim.: Kiinnostuksensa osoittanut taloushallinnon ostovastaava, jolle sovittu 30 min. demoesittely. Pääkaupunkiseutu. Vuosibudjetti 150 000 – 250 000 €.

3. Paikanna kohdeyleisösi

Sosiaalisessa mediassa? Missä siellä? FB? LinkedIn? Keskustelupalstat? Kilpailijoiden somedialogi?

4. Tunnista kohdeyleisösi tyypillisimmät ongelmat ja turhaumat

Katsele ja kuuntele. Minkä aihepiirin ja ongelmatyypin äärellä yleisösi painii? Nyt ollaan pihvin äärellä. Kirjoita tai kopipeistaa mahdollisimman paljon aiheita ja turhaumia ylös.

5. Luo sisältösuunnitelma ja sisältö

Millä sisällöllä ratkaiset asiakkaan ongelman? Jatka luontevasti luomalla sisältöaihiot ja niistä yleisöäsi kiinnostavat, hyvin kiteytetyt otsikot. Mitä tavoitteesi saavuttaminen edellyttää? Kuinka monta blogikirjoitusta viikossa? Kuukaudessa? Käyttövinkkejä? Suorakirjeitä/kk? Videoita? Webinaari? E-kirja? Sekavuus muuttuu hallituksi struktuuriksi sisältösuunnitelman avulla.

Sisällön itsensä on oltava hyödyllistä, inspiroivaa ja viihdyttävää. Luo mielenkiintoista vuoropuhelua ja keskustelua. Se on kiinnostavampaa ja sitouttavampaa kuin luukuttaminen. Kierrätä vanhaa, mutta edelleen relevanttia sisältöä. Liha on mureampaa hyvin riiputettuna.

6. Jakele sisältösi yleisölle

Älä aliarvioi tämän vaiheen merkitystä. Vaivalla luomasi sisältö on arvotonta, jos yleisösi ei tiedä sen olemassaolosta. Missä sisältösi kohtaa yleisönsä? Missä somekanavissa ja minä viikonpäivinä? Kannattaako luoda keskustelu aiheesta? Jakelu kannattaa leipoa viikkorutiinin sisään herkullisimpiin viikonpäiviin ja kellonaikoihin. Checked.

Hakukonemarkkinointi ja –optimointi? Avainsanat. Löytyvätkö ne sivustoltasi? Perehdy mahdollisimman hyvin yleisösi oikeasti käyttämiin avainsanoihin. Sen sijaan, että käyttäisit kymmeniä eri avainsanoja, käytä muutamaa tarkoituksenmukaista avainsanaa niitä varioiden.

 

Patenttiratkaisuja kaikkiin tilanteisiin ei ole. Autamme sinua mielellämme kaikissa mahdollisissa inbound-reseptiikkaan liittyvissä tarpeissasi. Ota yhteyttä, keskustellaan tavoitteistasi lisää!

 

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme:

FUNKKIS – BRÄNDI & MARKKINOINTI:

https://www.jobo.fi

https://www.webscale.fi

https://www.vaalikonepalvelu.fi

https://www.stminfra.fi

https://www.autovan.fi

https:///www.hlk.fi

https:///www.miinasillanpaa.fi

 

SOMEMANAGERI™:

https://www.facebook.com/HunajainenSAM

https://www.instagram.com/hunajainensam/

https://www.facebook.com/debearingsoy

https://www.instagram.com/debearingsoy/

https://www.linkedin.com/company/11317915

https://www.facebook.com/sallilaenergia

https://www.instagram.com/sallilaenergia/

https://www.facebook.com/forssanenergia

https://www.instagram.com/forssanenergia/

https://www.facebook.com/hamreoy

https://www.instagram.com/hamreoy/

https://www.linkedin.com/company/2116088

https://www.facebook.com/HariboSuomi

https://www.instagram.com/haribosuomi/

https://www.facebook.com/helsinginkaupunkiviljely

https://www.instagram.com/helsinginkaupunkiviljely/

 

Voit myös silmäillä töitämme kootusti täällä:

 

Seuraa Somemanageria somessa:

https://www.facebook.com/Somemanageri

 

”Pyhä yksinkertaisuus!” – 8 Syytä investoida selkeyteen

Selkeä on hyvä sana. Se on adjektiivi, laatusana. Ilmatieteessä puhutaan selkeästä säästä, kun taivaalla ei juurikaan ole pilviä. Selkeä tarkoittaa selvää, hyvin näkyvissä olevaa. Selvää pässinlihaa. Selvänä olet symppis. Hyvästi selvä päivä. Selkeää tai melkein selkeää. Selkokieli.

Nykyinen brändi- ja markkinointimaisema muistuttaa monimutkaisessa arvaamattomuudessaan sotatannerta. Kenttä pirstaloituu. Enimmäkseen huono näkyvyys. Kokonaisvaltainen, selkeä asioiden hallinnantunne katoaa. Ilmenee vaikeuksia keskittyä, lisääntynyttä varuillaanoloa, ahdistuneisuutta ja unettomuutta. Sisältöshokki iskee. Selkeä tapaus.

Voiton korjaa selkein toimija. Yritys, joka kykenee välittämään selkeimmän hyödyn kohderyhmälleen – olipa kyse tuote- tai palveluratkaisusta, jakelusta tai viestinnästä. Listasimme 8 hyvää syytä investoida selkeyteen.

1. Selkeys tehostaa sisäistä toimintaa

Lähdemme siitä, että yritys on brändi. Brändi, joka on joko hyvin tai huonosti hallittu. Brändi tiedostaen tai tiedostamattaan. Itsetuntemus ja selkeä minäkuva on brändin tärkein voimavara. Tiedetään mitä ollaan ja ennen kaikkea mitä ei olla. Ja kun tiedetään mitä ei olla, ei mene aikaa ja resursseja turhan pohtimiseen. Selkeä sisäinen brändikokemus nopeuttaa päätöksentekoa ja tehostaa prosesseja yhteisen, jaetun vision avulla.

2. Selkeys on palvelua

Selkeys edellyttää ajattelua. Kiteyttämisen ja pelkistämisen taustalla on ymmärrys siitä, mikä on kohderyhmällemme arvokasta. Arvokkaan ja onnistuneen brändikokemuksen myötä kohderyhmämme kokee itsensä hyvin palvelluksi. Odotusarvo on täyttynyt ja mahdollisesti ylittynyt.

3. Selkeys nopeuttaa ostopäätöksen tekoa

Selkeä brändi on ostajalle vakuutus. Tiedetään mitä ollaan ostamassa. Tottumus, mielikuva ja odotusarvo on selkeän, johdonmukaisen ja pitkäjänteisen toiminnan tulos.

4. Selkeys tehostaa myyntiä

Ostaisitko sinä mieluummin vaikeasti ymmärrettävän, vieraan ja monimutkaisen vai helposti ymmärrettävän, tutun ja selkeän ratkaisun?

5. Selkeys on rehellisyyttä

Selkeyden myötä syntyy todenmukainen kuva rehellisestä toimijasta. Sanahelinä myyntipuheessa, vaikeaselkoisuus palveluratkaisussa, epäselvät käyttöohjeet, vaikeasti luettava kirjasintyyppi, vaikeasti ymmärrettävä vertauskuva mainonnassa, monimutkainen ja vaikeakäyttöinen tuote… Ei ole helpompia tapoja saada asiakas tuntemaan oloaan petetyksi.

6. Selkeys on iskevyyttä

Selkeä tiivistäminen on paras keino saada sanottavansa iskevästi perille. Ytimekkyys on kaiken tehokkaan toiminnan ydin.

7. Selkeys mahdollistaa korkoa korolle -hyödynnettävyyden

Pitkäjänteinen ja johdonmukainen selkeys tuottaa arvoa, joka kasvaa ajan kuluessa. Mitä tutumpi, sen parempi.

8. Selkeä kanavien roolitus säästää selvää rahaa

Omien kanavien sisällönsuunnittelussa ja –toteutuksessa resurssointi helpottuu selkeän kanavien roolituksen kautta. Oikean kanavan valitsemiseen monien palvelujen joukosta kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa. Tavoitteenammehan on oikeanlainen sisältö kohderyhmäämme kiinnostavassa kanavassa, ei kaikille kaikkea kaikissa kanavissa.

 

Autamme sinua brändin ja markkinoinnin selkeyttämisen tärkeällä tiellä.
Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

 

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme:

FUNKKIS – BRÄNDI & MARKKINOINTI:

https://www.jobo.fi

https://www.webscale.fi

https://www.vaalikonepalvelu.fi

https://www.stminfra.fi

https://www.autovan.fi

https:///www.hlk.fi

https:///www.miinasillanpaa.fi

 

SOMEMANAGERI™:

https://www.facebook.com/HunajainenSAM

https://www.instagram.com/hunajainensam/

https://www.facebook.com/debearingsoy

https://www.instagram.com/debearingsoy/

https://www.linkedin.com/company/11317915

https://www.facebook.com/sallilaenergia

https://www.instagram.com/sallilaenergia/

https://www.facebook.com/forssanenergia

https://www.instagram.com/forssanenergia/

https://www.facebook.com/hamreoy

https://www.instagram.com/hamreoy/

https://www.linkedin.com/company/2116088

https://www.facebook.com/HariboSuomi

https://www.instagram.com/haribosuomi/

https://www.facebook.com/helsinginkaupunkiviljely

https://www.instagram.com/helsinginkaupunkiviljely/

 

Voit myös silmäillä töitämme kootusti täällä:

 

Seuraa Somemanageria somessa:

https://www.facebook.com/Somemanageri

 

10 keinoa lisätä myyntiä mobiilin avulla

Ei ole mikään uutinen, että digitaalisten palvelujen mobiilikäyttö kasvaa nopeaa vauhtia ja mobiiliasiakkaiden tehokas palvelu on ilmeinen kilpailuetu.

Uutinen sen sijaan on se, että vain murto-osa suomalaisten yritysten sivustoista on mobiiliystävällisiä. Mitään ei ole kuitenkaan vielä menetetty. Listasimme sinulle kymmenen keinoa, joilla parannat brändi- ja palvelukokemustasi ja lisäät myyntiä mobiilin avulla.

1. Aseta tavoitteesi

Mitä asiakkaasi mobiililta ensisijaisesti haluavat ja tarvitsevat? Onko mobiili valjastettavissa myyntisi ja asiakaspalvelusi käyttöön? Mitkä ovat palvelu- ja myyntitavoitteesi ja mikä on mobiilin osuus kokonaisuudessa? Kuinka mittaat tavoitteidesi onnistumista? Vastattuasi näihin avainkysymyksiin osaat arvioida, ovatko sinulle tehtävät ratkaisuehdotukset olennaisia ja oikeita. Älä tarkkaile kilpailijoitasi, tarkkaile asiakkaitasi.

2. Kysy itseltäsi: Onko verkkosivustoni mobiiliystävällinen?

Mobiili palvelu on osa brändikokemustasi. Hyvin palveleva mobiili minimoi myyntiprosessin kitkaa, parantaa asiakastukea ja lisää asiakasuskollisuutta. Mobiiliystävällinen sivusto on suunniteltu käytettäväksi mobiilisti. Sivusto toimii halutulla tavalla kaikilla käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

3. Uudista vanha verkkosivustosi mobiiliystävälliseksi

Asiakas odottaa mobiililta erityisen selkeää osto- ja palvelupolkua. Mobiiliystävällistä sivustoa on yksinkertaisen helppo käyttää. Navigointi on helppoa, aktivointilinkit ovat selkeitä ja tarpeeksi suuria paksusormiselle asiakkaallesi. Mobiiliystävällinen sivusto myös latautuu nopeasti, alle kolmessa sekunnissa. Pelkistä niin pitkälle kuin pystyt. Säilytä kuitenkin brändikokemuksesi haluamallasi tasolla. Testaa lopuksi perusteellisesti kaikilla päätelaitteilla.

4. Kartoita mobiilin mahdollisuudet

Mobiili on luonteeltaan henkilökohtainen ja on käytössämme ympäri vuorokauden ja lähes missä päin maailmaa tahansa. Oleellista on käyttää hieman aikaa ideointiin ja katsoa mitä mahdollisuuksia mobiili tarjoaa juuri sinun liiketoiminnallesi. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

5. Hyödynnä jakaminen

Mobiilikäyttö mahdollistaa jakamisen. Mikään ei lisää myyntiä tehokkaammin kuin suosittelu ja osallistaminen. Käyttäjien jakomahdollisuudet kannattaa käydä läpi perusteellisesti. Potentiaali on valtava. Sosiaalisen median valjastaminen jakamisen hyödyntämiseen voi lisätä merkittävästi myynti- ja palvelukerrointa.

6. Markkinoi mobiilisti

Mobiilimarkkinointi kannattaa aloittaa tavoitteiden kertaamisella ja markkinointikeinojen kartoittamisella. Onko esimerkiksi hakukoneoptimointi mobiililaitteille juuri sinulle tarpeen? Onko sijainnin perusteella kohdistetulla mainonnalla mahdollisuuksia toimivuuteen? Entäpä QR-koodeilla? Mitä mahdollisuuksia sosiaaliset mediat avaavat? Keinoja on useita.

Henkilökohtaisuutensa vuoksi mobiilimarkkinointi on epäonnistumisherkkä laji. Esimerkiksi väärään tilanteeseen ja aikaan lähetetty tekstiviesti voi olla liiketoiminnan kannalta hyvinkin tuhoisa. Markkinoinnin suunnitteluun kannattaa siis paneutua kunnolla. Asiakasymmärrys on tässä kohtaa erityisen tärkeää. Käyttötilanteen ja -kokemuksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kohdenna tarkasti. Luo selkeitä henkilökohtaisia hyötyjä, etuja ja uutisia.

7. Vältä kirjoittamiseen pakottamista niin pitkälle kuin pystyt

Turhautuminen mobiililla kirjoittamiseen on meille kaikille arkipäivää – ja turhautuminen kohdistuu aina palveluntarjoajaan. Älä siis pakota asiakastasi kirjoittamaan enempää kuin on välttämätöntä. Suosi sen sijaan suurikokoisia linkkejä ja painikkeita.

8. Vältä rekisteröitymistä ja salasanoja niin pitkälle kuin pystyt

Ihmisiä ärsyttää se, että heiltä edellytetään kymmenien salasanojen ja käyttäjätunnusten muistamista. Mikäli voit välttää asiakkaasi rekisteröitymisen pakon, olet poistanut merkittävän ostamisen esteen. Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen mobiilisti on monesti käytännössä mahdotonta. Voitko hyödyntää mobiililompakkoa liiketoiminnassasi?

9. Mittaa ja analysoi

Mitkä olivat tavoitteesi? Toteutuivatko asetetut myyntitavoitteet? Miltä viestiliikennedata ja asiakaspalaute näyttää? Mitä mobiiliystävällisen sivustosi seurantatyökalu sanoo?

10. Älä eristä mobiilia omaksi yksikökseen

Liiketoimintasi kannalta brändi-, osto ja palvelukokemuksesi iso kuva on kaikkein tärkeintä. Se, millainen merkitys mobiilista myynnillesi ja palvelullesi muodostuu, riippuu juuri sinun liiketoimintasi ominaispiirteistä.

 

Autamme sinua mielellämme kaikissa moderniin markkinointiin ja brändinhallintaan liittyvissä tarpeissasi.
Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

 

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme:

FUNKKIS – BRÄNDI & MARKKINOINTI:

https://www.jobo.fi

https://www.webscale.fi

https://www.vaalikonepalvelu.fi

https://www.stminfra.fi

https://www.autovan.fi

https:///www.hlk.fi

https:///www.miinasillanpaa.fi

 

SOMEMANAGERI™:

https://www.facebook.com/HunajainenSAM

https://www.instagram.com/hunajainensam/

https://www.facebook.com/debearingsoy

https://www.instagram.com/debearingsoy/

https://www.linkedin.com/company/11317915

https://www.facebook.com/sallilaenergia

https://www.instagram.com/sallilaenergia/

https://www.facebook.com/forssanenergia

https://www.instagram.com/forssanenergia/

https://www.facebook.com/hamreoy

https://www.instagram.com/hamreoy/

https://www.linkedin.com/company/2116088

https://www.facebook.com/HariboSuomi

https://www.instagram.com/haribosuomi/

https://www.facebook.com/helsinginkaupunkiviljely

https://www.instagram.com/helsinginkaupunkiviljely/

 

Voit myös silmäillä töitämme kootusti täällä:

 

Seuraa Somemanageria somessa:

https://www.facebook.com/Somemanageri