Miksi emme palkkaa työntekijöitä?

Me Funkkiksessa olemme päättäneet, että emme rakenna toimintaamme perinteisen palkkatyömallin ympärille. Sen sijaan toimintamme perustana on asiakaslähtöinen ja joustava yrittäjäverkosto. Tässä blogitekstissä havainnollistan numeroilla, miksi emme palkkaa työntekijöitä, ja miksi verkostoitumismalli on kustannustehokas toimintatapa meille —  ja sitä myötä asiakkaillemme. Eurot puhukoot puolestaan.

 

1. KIINTEIDEN KULUJEN VÄLTTÄMINEN

Palkkatyömalli:

 • Palkka: Keskimääräinen markkinointityöntekijä maksaa 3 000 €/kuukausi (36 000 €/vuosi)
 • Sivukulut: 20 % palkasta (7 200 €/vuosi)
 • Työntekijän rekrytointi: Keskimäärin 7 500 €
 • Koulutuskustannukset: 2 000 €/vuosi
 • Vuokrakulut: Toimistotilan vuokra 1 000 €/kuukausi per työntekijä (12 000 €/vuosi)

YHTEENSÄ ensimmäisen vuoden aikana: 64 700 € / työntekijä

Yrittäjäverkosto:

 • Ei kiinteitä palkkakustannuksia
 • Ei sivukuluja
 • Ei rekrytointikustannuksia
 • Ei koulutuskustannuksia
 • Ei vuokrakuluja

YHTEENSÄ: 0 €

 

2. JOUSTAVUUS JA TEHOKKUUS

Palkkatyömalli:

 • Tiimin koko: Kiinteä, vaikeasti skaalattavissa
 • Vaihtuvuus: Korkea, johtaa jatkuviin rekrytointi- ja koulutuskustannuksiin
 • Tehokkuus: Riippuu tiimin osaamisesta ja sisäisestä dynamiikasta

Yrittäjäverkosto:

 • Tiimin koko: Joustava, skaalattavissa projektin tarpeiden mukaan
 • Vaihtuvuus: Vähäinen, käytämme vain sitoutuneita ja kokeneita huippuasiantuntijoita
 • Tehokkuus: Korkea, koska käytämme vain kokeneita ja osaavia yrittäjiä

 

3. ASIAKKAAN MAKSAMA HINTA

Palkkatyömalli:

 • Kiinteät kulut: Asiakkaat maksavat myös kiinteistä kustannuksista, kuten palkoista, sivukuluista ja vuokrista
 • Suuret tiimit: Usein tarpeettoman suuria tiimejä, jotka lisäävät kustannuksia
 • Työntekijöiden vaihtuvuus: Lisää koulutuskustannuksia ja heikentää projektien jatkuvuutta

Yrittäjäverkosto:

 • Lisäarvo: Asiakas maksaa vain saamastaan lisäarvosta
 • Joustava tiimi: Tiimit räätälöidään projektin tarpeiden mukaan, ilman ylimääräisiä kustannuksia
 • Vahva sitoutuminen: Yrittäjälähtöinen malli takaa korkean sitoutumisen ja jatkuvuuden projekteissa

 

4. KOKEMUS JA ASIANTUNTEMUS

Palkkatyömalli:

 • Kokemattomat työntekijät: Aloittelevat työntekijät vaativat koulutusta ja aikaa kehittyäkseen
 • Osaamattomuus: Alhainen tehokkuus ja virhealttius ensimmäisinä kuukausina

Yrittäjäverkosto:

 • Huippuasiantuntijat: Käytämme vain kokeneita ja osaavia ammattilaisia
 • Välitön osaaminen: Korkea tehokkuus ja alhainen virhealttius alusta alkaen
 • Asiantuntijuus: Yrittäjämme ymmärtävät asiakkaan liiketoiminnan tavoitteet ja tarjoavat syvällistä asiantuntemusta

 

5. VUOKRAKULUT

Palkkatyömalli:

 • Korkeat vuokrakulut: Perinteiset mainostoimistot joutuvat kattamaan suuria vuokrakuluja, jotka rasittavat asiakkaiden kulurakennetta

Yrittäjäverkosto:

 • Ei vuokrakuluja: Toimimme joustavasti ilman kalliita toimistotiloja, mikä pitää kustannukset alhaisina ja siirtää säästöt asiakkaalle

 

YHTEENVETO NUMEROILLA

Palkkatyömallin kustannukset (ensimmäinen vuosi/työntekijä):

 • Palkka: 36 000 €
 • Sivukulut: 7 200 €
 • Rekrytointi: 7 500 €
 • Koulutus: 2 000 €
 • Vuokrakulut: 12 000 €

YHTEENSÄ: 64 700 €

 

Yrittäjäverkoston kustannukset (ensimmäinen vuosi):

 • Kiinteät kustannukset: 0 €
 • Lisäarvo ja projektikohtaiset kustannukset: vaihtelee tarpeen mukaan

 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Laaja ja joustava yrittäjäverkosto tarjoaa merkittäviä etuja verrattuna perinteiseen palkkatyömalliin, emmekä palkkaa työntekijöitä, jotta asiakkaittemme maksettavaksi ei lankeaisi meidän kiinteitä kulujamme eikä suurista tiimeistämme ja työntekijöiden vaihtuvuudesta johtuvia kustannuksia. Asiakkaamme maksavat vain saamastaan lisäarvosta, vahvasta yrittäjälähtöisestä sitoutumisesta ja kokemuksen mukanaan tuomasta osaamisesta.

Jos haluat markkinointikumppanin, joka tarjoaa joustavuutta, tehokkuutta ja korkeaa asiantuntemusta ilman turhia kustannuksia, Funkkis on valmiina auttamaan. Ota yhteyttä, niin keskustellaan, kuinka voimme tukea yrityksesi kasvua ja menestystä.

SAMI FUNKENS
Yrittäjä
050 388 8746
sami@funkkis.fi

 

Case Van & Poika – Brändin kirkastus pääkaupunkiseudun suoraselkäisimmälle logistiikkayritykselle

40 vuoden ikäisen logistiikkayrityksen brändiuudistus, brändi-ilmeuudistus ja kotisivujen suunnittelu.

Van & Poika Oy on paitsi pääkaupunkiseudun suoraselkäisin kuljetusfirma, myös perheyhtiö jo kolmannessa polvessa. Erkki ja Juha Vannesluoman aikoinaan aloittama pyykkien kuljetus autolla on kasvanut 70-luvulta lähtien 50 auton yritykseksi, jonka autot ovat vieneet maitoa ja mattoja, kirjeitä ja kodinkoneita, sohvia ja sekatavaraa. Henkilökuntaa Van & Pojalla on tällä hetkellä viitisenkymmentä.

Yrityksen lupaus on, että hommat hoidetaan aina parhaalla mahdollisella ammattitaidolla ja hyvällä asenteella. Kun jotain luvataan, se tehdään.

Yhteistyömme lähti liikkeelle brändistrategialla, jossa luotiin näkemys markkinatilanteesta ja tunnistettiin Van & Poika Oy:n relevantit erottautumistekijät.

 

1. TAUSTATILANNE

Erikoistuminen pienempien kappaletavaran kuljetuksiin PK-seudulla, erityisen hyvään asiakaspalveluun, osaavaan ajojärjestelyyn ja kuljettajien korkeaan taitotasoon.

Van & Poika on kasvanut vuosien aikana orgaanisesti. Aktiivisen myyntityön sijaan työt on hoidettu niin hyvin, että asiakkaat ovat suositelleet yritystä muille.

Yritys on päättänyt olla lähtemättä suurien rekkojen kilpaillulle alalle. Van & Poika on valinnut haasteellisemman alan ja erikoistunut pienempien kappaletavaran kuljetuksiin pääkaupunkiseudulla, erityisesti Helsingin keskustassa. Tämä toiminta-alue edellyttää yritykseltä panostusta erityisen hyvään asiakaspalveluun, osaavaan ajojärjestelyyn ja kuljettajien korkeaan taitotasoon.

Toimialalla kriittisiä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat luotettavuus, vastuullisuus, ystävällinen asiakaspalvelu, kustannustehokkuus, pitkä kokemus, moderni kalusto, osaava henkilökunta, asiakkaan liiketoimintaosaaminen, ekologisuus ja kotimaisuus. Liikenteessä asiakkaiden kanssa tarvitaan myös hyvää yhteishenkeä ja asennetta.

Asiakkaiden lisäksi toinen keskeinen strateginen kohderyhmä on nykyiset ja potentiaaliset kuljettajat. Alalla työvoimapula on vallitseva tila ja haasteena on saada hyvät kuljettajat pysymään yrityksen palveluksessa.

 

2. STRATEGIA

Van & Poika tekee sen minkä lupaa ja katsoo suoraan silmiin.

Kuljetus- ja varastointialalla luotettavuus ja suoraselkäisyys ovat onnistuneen asiakaspalvelun peruspilarit. Sen vuoksi toimijan on tärkeää osata kertoa suoraan, mihin pystyy ja myös tarvittaessa sanoa, jos jotain ei voida tehdä. Liikojen lupaaminen on helppoa mutta vie myös pohjan pois luotettavalta asiakaspalvelulta. Siksi yhteistyön avoimuus on kaiken toiminnan lähtökohta.

Toimialan toimijoiden konventio on olla lupaamatta mitään ja piiloutua kuljetusvälineistökuvaston taakse.

Van & Poika on kotimainen perheyritys. Sillä on kasvot ja yritystä johtavat yrittäjät, jotka ovat tavoitettavissa. Yritys lupaa, että hommat hoidetaan aina parhaalla mahdollisella ammattitaidolla ja hyvällä asenteella. Kun jotain luvataan, se tehdään. Yrityksessä jokainen kuljettaja ja henkilökunnan edustaja on töissä palvelemassa tilaaja-asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Suurista alan tekijöistä Van & Poika eroaa siinä, että se voi olla järjestelyissään joustava. Van & Poika -jengi todella palvelee ja sen kanssa kanssa asioista voidaan aina sopia. Pieniin yrityksiin verrattuna yrityksen koko ja kokemus tuo luotettavuutta.

 

 

3. VISUAALINEN IDENTITEETTI

Lähtökohtana brändi-ilmeen luomisessa oli näkemys yhteiskunnan tukipilarista, jonka logistiseen ammattitaitoon voi todella luottaa.

Karsimme yritysilmeestä kaiken turhan pois ja suunnittelimme Van & Poika -brändi-ilmeen luotettavaksi ja kypsäksi, mutta modernisti hymyilevän miellyttäväksi. Ilmeen selkeys ja yksinkertaisuus kertoo tarinaa toimitusvarmasta ja mutkattomasta logistiikan kumppanista, joka tietää mitä osaa.

Värimaailma suomalaisuudessaan, tuttuudessaan ja niukkuudessaan rauhoittaa ja synnyttää turvallisuuden tunnetta. Typografian tehtävänä oli puolestaan osaltaan modernisoida brändikokemusta ja yrityksen graafista ilmettä.

Nimilogo suunniteltiin siten, että sen koon skaalaaminen on vaivatonta. Kuljetuskaluston kylkiin se sijoitettiin sen kokoisena, että se varmasti huomataan pääkaupungin vilkkaassa liikenteessä. Nimilogon alle sijoitettu, itsevarman veikeä brändilupaus saattaa tuoda oivaltavan hymynkareen katsojansa kasvoille.

Kuvituselementiksi asetimme siluetin Helsingin kantakaupungista, joka on yrityksen keskeisin toiminta-alue. Haastoimme toimialan konvention laittamalla kuvamaailman kuljetuskaluston taka-alalle. Sen sijaan etualalle asetimme yrityksen avainhenkilöstön, joka ei kyräile vaan katsoo suoraselkäisesti suoraan silmiin.

 

 

”Funkkis hoiti homman alusta loppuun tehokkaasti ja aikataulussa. Rautaista ammattitaitoa! – Eikä tästä yrityksellemme tärkeästä kehityshankekokonaisuudesta olisi tullut mitään ilman Funkkiksen järjestämää silmiä avaavaa brändiworkshoppia. Vahva suositus!”

Teemu Vannesluoma

Toimitusjohtaja, Van & Poika Oy

www.autovan.fi

Brändäys – Yksi keskeisimmistä keinoista vahvistaa yrityksen myyntiä

 

Tehokas brändäys on yksi keskeisimmistä keinoista vahvistaa yrityksen myyntiä, sillä se luo tunnistettavuutta, luottamusta ja asiakasuskollisuutta. Tässä blogitekstissä pureudumme syvemmin siihen, miten nämä kolme elementtiä vaikuttavat yrityksen menestykseen ja miksi niiden huomioiminen on tärkeää jokaiselle yritykselle.

Tässä muutamia syitä, miksi brändi on niin olennainen osa liiketoimintaa.

1. Tunnistettavuus – Brändäyksen ensimmäinen askel

Markkinoilla, joilla kilpailee lukemattomia yrityksiä, jotka tarjoavat samankaltaisia tuotteita tai palveluja, brändi auttaa erottumaan massasta. Hyvin rakennettu brändi ilmentää yksilöllisyyttä ja auttaa asiakkaita valitsemaan juuri sinun yrityksesi muiden joukosta. Tunnistettavuus on avainasiakkaan huomion saavuttamiseen. Vahva ja selkeä brändi-ilme, joka toistuu kaikissa yrityksen kosketuspisteissä – logosta verkkosivuihin ja pakkausmateriaaleihin – auttaa asiakkaita tunnistamaan ja muistamaan yrityksen. Tämä on ensiarvoisen tärkeää erityisesti täyteen ahdetulla markkinapaikalla, jossa kuluttajien huomio on yhä hajallaan ja lojaalisuus brändeille harvinaisempaa. Tunnistettavuus ei ainoastaan houkuttele uusia asiakkaita, vaan myös vahvistaa olemassa olevien asiakkaiden sitoutumista, kun brändi tulee tutuksi ja turvalliseksi.

2. Asiakasuskollisuus – Pitkäaikaisen menestyksen avain

Asiakasuskollisuus on luonnollinen seuraus siitä, kun yritys on onnistunut rakentamaan tunnistettavan ja luotettavan brändin. Uskolliset asiakkaat eivät ainoastaan tee toistuvia ostoksia, vaan he myös suosittelevat brändiä aktiivisesti muille, laajentaen yrityksen asiakaskuntaa orgaanisesti. Lisäksi uskolliset asiakkaat ovat vähemmän hintatietoisia ja valmiita maksamaan premiumia laadusta ja varmuudesta, jota arvostavat. Tämä on erityisen arvokasta yrityksille, jotka pyrkivät erottumaan kilpailijoistaan laadun ja palvelun avulla.

3. Hinta-premium

Vahva brändi mahdollistaa korkeamman hintatason, koska asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän brändiltä, johon he luottavat ja jonka arvot jakavat. Apple on klassinen esimerkki yrityksestä, joka on rakentanut niin vahvan brändin, että ihmiset jonottavat uusien tuotteiden perässä ja maksavat premium-hinnan.

4. Brändin johdonmukaisuus

Johdonmukainen brändi luo luottamusta ja ammattimaisuuden ilmapiiriä. Kun kaikki viestintä, visuaalisesta ilmeestä asiakaspalveluun, on linjassa, yritys vaikuttaa luotettavalta ja asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi.

5. Markkinointiviestinnän selkeys

Vahva brändi tekee markkinointiviestinnästä selkeämpää ja tehokkaampaa. Kun brändin arvot ja viesti ovat selkeät, ne resonoivat tehokkaammin kohderyhmän kanssa, mikä tekee markkinointitoimenpiteistä kustannustehokkaampia.

6. Työntekijöiden motivaatio ja houkuttelevuus

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara, ja vahva brändi toimii magneettina lahjakkaille työnhakijoille. Lisäksi se luo ylpeyden ja kuulumisen tunteita nykyisissä työntekijöissä, mikä johtaa parempaan suorituskykyyn ja vähäisempään henkilöstön vaihtuvuuteen.

Brändi ei ole vain markkinointiosaston huolenaihe; se on strateginen työkalu, joka ohjaa päätöksentekoa ja toimintaa kaikilla yrityksen tasoilla. Se ei ole pelkästään se, mitä yritys sanoo olevansa, vaan se, mitä yritys todellisuudessa on — jokaisen asiakaskohtaamisen, tuotteen ja palvelun kautta.

Tehokkaan brändäyksen merkitys yrityksen menestykselle ei ole pelkästään teoreettinen – se on käytännön todellisuutta, joka näkyy suoraan yrityksen tuloksessa. Brändi, joka herättää luottamusta, rakentaa tunnistettavuutta ja ylläpitää asiakasuskollisuutta, on yritys, joka pystyy kestämään markkinoiden vaihtelut ja kasvamaan kestävästi.

7. Luottamus – Asiakassuhteiden kulmakivi

Luottamus on brändäyksen perusta, joka kannattelee pitkäaikaisia asiakassuhteita. Se rakentuu johdonmukaisuuden, laadun ja avoimuuden myötä. Kun yritys viestii rehellisesti ja pitää kiinni lupauksistaan, asiakkaat oppivat luottamaan siihen, että yritys toimittaa sen, mitä se sanoo tarjoavansa. Tämä luottamus vähentää asiakkaiden ostopäätökseen liittyvää epävarmuutta, mikä nopeuttaa kauppojen syntymistä ja lisää asiakastyytyväisyyttä.

 

Autamme sinua mielellämme kaikissa brändinrakentamiseen ja markkinointiin liittyvissä tarpeissasi. Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

Tuumasta toimeen – Uudet verkkosivut ennen kesälomia

Katsotaanpa miksi verkkosivuston päivitys on niin tärkeää ennen kesälomia. Kesälomakauden lähestyessä monet yritykset hiljentävät toimintaansa tai ainakin hidastavat vauhtia. Tämä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päivittää verkkosivusto ja varmistaa, että se on valmis tehokkaaseen toimintaan lomakauden jälkeen. Uudistettu verkkosivusto houkuttelee uusia asiakkaita ja pitää nykyiset asiakkaat kiinnostuneina.

Sitten, käytännön näkökulmaan. Aikaa ja resursseja säästävä lähestymistapa verkkosivuston suunnitteluun ja toteuttamiseen on avain onnistumiseen. Tässä muutamia vinkkejä, kuinka saavuttaa tehokkuutta ja samalla taata laadukas lopputulos:

 1. Kirkas suunnitelma alusta alkaen: Aloita projektisi selkeällä suunnitelmalla. Määrittele tavoitteet, kohdeyleisö ja toiminnallisuudet, joita haluat verkkosivustollesi. Tämä auttaa pitämään projektin raiteilla ja vähentää ajanhaaskausta.
 2. Hyödynnä ammattilaisten osaamista: Älä epäröi pyytää apua ammattilaisilta. Ulkoista suunnittelu ja toteutus ammattilaisille, jotka ovat kokeneita ja tehokkaita työssään. Tämä voi säästää aikaa ja varmistaa, että lopputulos vastaa odotuksiasi.
 3. Tehokas projektinhallinta: Pidä projektisi hallinnassa käyttämällä tehokkaita projektinhallintatyökaluja. Aikatauluta tehtävät ja varmista, että kaikki osapuolet ovat selvillä omista vastuistaan ja aikatauluistaan.
 4. Jatkuva iterointi ja testaus: Käytä ketterää kehitysmenetelmää ja iteroi verkkosivustoa jatkuvasti. Testaa erilaisia ratkaisuja ja kerää tarvittaessa palautetta käyttäjiltä varmistaaksesi, että lopputulos vastaa tarpeitasi ja odotuksiasi.

 

Sitten, ihan lyhyesti sprintistä verkkosivustouudistusprojektissa:

Sprint verkkosivustouudistuksessa viittaa lyhyeen ajanjaksoon, yleensä 1-4 viikkoon, jona tiimi keskittyy tiiviisti tiettyihin tehtäviin tai tavoitteisiin. Sprintit ovat osa ketterää kehitysmenetelmää, kuten Scrumia, ja niitä käytetään organisoimaan työtä, jakamaan tehtäviä ja saavuttamaan selkeät välitavoitteet projektille.

Verkkosivustouudistuksessa sprintit voivat esimerkiksi sisältää suunnittelun, sisällöntuotannon, visuaalisen suunnittelun, teknisen toteutuksen tai testauksen vaiheita. Jokainen sprintti alkaa sprintin suunnittelulla, jossa tiimi määrittelee tavoitteet ja tehtävät sprintille, ja päättyy sprinttikatsaukseen, jossa tiimi tarkastelee saavutettuja tuloksia ja arvioi projektin etenemistä.

Sprintit mahdollistavat tehokkaan ja joustavan työskentelyn, koska ne rajaavat työn tiettyyn ajanjaksoon ja auttavat tiimiä keskittymään olennaisiin tehtäviin. Lisäksi sprintit mahdollistavat nopean palautteen keräämisen ja tarvittaessa reagoinnin muutoksiin projektin edetessä.

Yhteenvetona, tuumasta toimeen ja sprinttiin -asenne on avain menestykseen verkkosivuston päivityksessä ennen kesälomia. Tehokkuus ja aikaresurssien säästäminen ovat keskeisiä tekijöitä saavuttaessa laadukas lopputulos kustannuksiltaan keveimmällä tavalla. Muista pitää suunnitelma selkeänä ja hyödyntää ammattilaisten osaamista.

Tehokkuus ja aikaresurssien säästäminen ovat avainasemassa saavuttaaksesi parhaan laadun kustannuksiltaan kevyimmällä tavalla.

Ota reippaasti yhteyttä. Laitetaan yrityksenne sivusto kuntoon vielä ennen kesälomia!

Sami Funkens

Perustaja, Funkkis Oy
050 388 8746
sami@funkkis.fi

Suomalaiset teollisuusyritykset: Tehkää Facebook-markkinoinnista prioriteetti

Facebook – se paikka, jossa koko maailma jakaa kissavideoita ja lounaskuvia, vai mitä? Liiketoiminnan tavoitteisiin valjastettuna teollisuusyrityksen Facebook-markkinointi on muuta kuin ajanvietepaikka ystävien kesken. Se on tärkeä kanava myös suomalaisille teollisuusyrityksille. Seuraavassa käydään läpi keskeisimmät syyt, miksi Facebook on relevantti somemarkkinointikanava suomalaiselle teollisuusyritykselle.

 

 

1

Asiakassegmentin tavoittaminen

Vaikka monet saattavat ajatella, että Facebook on lähinnä kuluttajille suunnattu alusta, se tarjoaa valtavan potentiaalin B2B-markkinoinnille. Suurin osa yrityksistä ja päättäjistä on aktiivisia Facebookissa, ja tämä tarkoittaa, että teollisuusyritykset voivat tavoittaa arvokkaita asiakassegmenttejä, joita he eivät välttämättä tavoittaisi muilla kanavilla. Suosituinta sosiaalisen median alustaa Facebookia käyttää päivittäin 2 396 000 suomalaista. (Lähde: DNA, Digitaaliset elämäntavat 2023 -tutkimus (https://corporate.dna.fi/digitaalinenelama2023) Tässä onkin Facebookin kaupallisen käytön keskeisin voima; silmä- ja korvapareja on paljon. Tämän myötä markkinoinnin tarkka kohdentaminen  mahdollistuu ja esimerkiksi maakunnassa toimivan teollisuusyrityksen kohdentama markkinointiviestintä saavuttaa yleisönsä tehokkaasti.

 

2

Brändin näkyvyys ja tunnettuus

Facebook tarjoaa suomalaisille teollisuusyrityksille mahdollisuuden lisätä brändinsä näkyvyyttä ja tunnettuutta laajalle yleisölle. Kun yritys jakaa säännöllisesti korkealaatuista sisältöä ja vuorovaikuttaa aktiivisesti seuraajiensa kanssa, se rakentaa vahvempaa brändiä, joka erottuu kilpailijoistaan. Facebook-markkinointihan mahdollistaa monipuolisen ja visuaalisesti houkuttelevan sisällön jakamisen, mikä tukee pk-yrityksen brändin tunnettuutta ja sitouttaa yleisöä.

 

3

Kohdennettu mainonta ja markkinointi

Facebookin mainostyökalut tarjoavat suomalaisille teollisuusyrityksille ainutlaatuisen mahdollisuuden kohdentaa mainontaansa tarkasti halutuille asiakassegmenteille. Tämä tarkoittaa, että yritykset voivat näyttää mainoksensa vain niille, jotka ovat todennäköisimmin kiinnostuneita niiden tuotteista tai palveluista, mikä lisää mainonnan tehokkuutta ja parantaa ROI:ta.

 

4

Asiakasvuorovaikutus ja palautteenkeruu

Facebook tarjoaa suomalaiselle teollisuusyritykselle ainutlaatuisen foorumin vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Yritys voi käyttää halutessaan Facebook-sivujaan asiakaspalvelukanavana, vastata asiakkaiden kysymyksiin ja huolenaiheisiin sekä kerätä arvokasta palautetta tuotteistaan ja palveluistaan.

5

Mittaus- ja analysointimahdollisuudet

Facebook tarjoaa kattavat mittaus- ja analysointityökalut, jotka mahdollistavat kampanjoiden tehokkuuden seurannan ja optimoinnin. Suomalaiset teollisuusyritykset voivat hyödyntää näitä työkaluja ymmärtääkseen paremmin yleisönsä käyttäytymistä ja mieltymyksiä sekä parantaakseen markkinointistrategiaansa.

 

Siinä viisi selkeää syytä, miksi suomalaisten teollisuusyritysten voi olla järkevää tehdä Facebook-markkinoinnista prioriteetti. Facebook ei ole vain ajanvietepaikka, vaan tehokas markkinointikanava, joka voi auttaa yrityksiä saavuttamaan liiketoimintatavoitteensa ja kasvamaan kilpailukykyisillä markkinoilla. Joten älä jää jälkeen – astu rohkeasti markkinointiin Facebookissa; testaaminen ei maksa paljoa.

 

Kerromme mielellämme saamistamme hyvistä tuloksista suomalaisten teollisuusyritysten markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksista Facebookissa. Ota yhteyttä, se ei maksa mitään.

Brändin rakentaminen – Yhdistyksen menestyksen kulmakivi

Funkkis | Brändi | Markkinointi | Helsinki | Mainostoimisto | Blogikuva

Brändin rakentaminen ei ole pelkästään yritysmaailman yksinoikeus. Yhdistykset, järjestöt ja muut voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat hyötyä merkittävästi vahvan brändin luomisesta ja ylläpitämisestä. Vaikka yhdistykset eivät tavoittelekaan voittoa, niiden tavoitteiden, arvojen ja toiminnan tunnettuus voi olla ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta. Tässä artikkelissa tutustumme siihen, miksi brändin rakentaminen on yhdistyksille niin tärkeää ja miten se voidaan saavuttaa.

 

1

Luottamuksen rakentaminen

Yhdistyksen brändi on sen lupaus jäsenilleen, tukijoilleen ja yhteisölleen. Vahva brändi luo luottamusta ja uskollisuutta organisaatiota kohtaan. Kun yhdistyksen brändi tunnetaan ja siihen liitetään positiivisia mielikuvia, ihmiset ovat halukkaampia liittymään jäseniksi, osallistumaan tapahtumiin ja tukemaan toimintaa.

 

2

Yhteisön sitouttaminen

Brändin rakentaminen antaa yhdistykselle mahdollisuuden kommunikoida selkeästi sen tarkoituksesta, arvoista ja tavoitteista. Tämä auttaa sitouttamaan nykyiset jäsenet ja houkuttelemaan uusia jäseniä, jotka jakavat samat arvot ja päämäärät. Yhdistyksen brändin kautta voidaan luoda yhteisöllisyyden tunnetta ja vahvistaa jäsenten välistä sidettä.

 

3

Vaikutusvalta ja sidosryhmäsuhteet

Vahva brändi voi auttaa yhdistystä hankkimaan vaikutusvaltaa ja houkuttelemaan yhteistyökumppaneita ja tukijoita. Kun yhdistyksen brändi tunnetaan ja siihen liitetään positiivisia mielikuvia, muut organisaatiot ja sidosryhmät ovat todennäköisemmin valmiita tekemään yhteistyötä ja tukemaan yhteisiä päämääriä.

 

4

Viestinnän tehostaminen

Brändi toimii myös tehokkaana viestinnän välineenä. Selkeä ja yhdenmukainen brändi-ilme auttaa viestimään yhdistyksen viestejä ja tavoitteita tehokkaasti ja helposti tunnistettavalla tavalla. Brändin rakentaminen auttaa yhdistystä erottumaan kilpailijoistaan ja houkuttelemaan huomiota yhä kilpaillummilla markkinoilla.

 

5

Pitkäaikaisen vaikutuksen luominen

Yhdistyksen brändin rakentaminen ei ole pelkästään lyhyen aikavälin sijoitus. Se on investointi yhdistyksen pitkän aikavälin menestykseen ja kestävään kasvuun. Vahva brändi luo perustan yhdistyksen kestävälle toiminnalle ja vaikutukselle yhteisössä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että brändin rakentaminen on yhdistyksille keskeinen tekijä menestyksen saavuttamisessa ja vaikutuksen kasvattamisessa. Selkeä ja vahva brändi auttaa sitouttamaan jäseniä, houkuttelemaan tukijoita ja luomaan pitkäaikaista vaikutusta yhteisöön. Panostaminen brändin rakentamiseen on siten olennainen osa yhdistysten strategista suunnittelua ja toimintaa.

 

Autamme sinua mielellämme kaikissa yhdistyksesi brändinrakentamiseen ja markkinointiin liittyvissä tarpeissasi. Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

Mikä yhdistää suomalaisia teollisuusyrityksiä markkinoinnin tekemisen suhteen?

 

 

Funkkis | Brändi | Markkinointi | Helsinki | Mainostoimisto | Blogikuva

Olemme keskustelleet yli 50 pienen ja keskisuuren suomalaisen teollisuusyrityksen johdon kanssa markkinoinnin haasteista, koskien liiketoiminnan kehittämistä. Tuon otoksen seurauksena olemme tunnistaneet kuusi teollisuusyrityksiä yhdistävää tekijää.

 

1
Markkinointia ei ole vastuutettu henkilötasolle.

Markkinointi koetaan jollain tavalla irralliseksi toiminnoksi, josta kukaan ei halua ottaa vastuuta. Ei edes toimitusjohtaja, joka viime kädessä vastaa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisesta.

2
Markkinoinnin ammattimaisesta käynnistämisestä on puhuttu teollisuusyritysten johtoryhmissä keskimäärin kahden vuoden ajan, ilman konkreettisia suunnitelmia ja askelmerkkejä.

Puhuttu, puhuttu ja puhuttu. Aina on löytynyt jokin tärkeämpi hanke, kuin se että yrityksen ydinkohderyhmä olisi tietoinen yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista ja tuotteista.

3
Yritysten verkkosivujen uudistamishanke on koettu riittäväksi “markkinointiteoksi” seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Ihan hyvä juttu, mikäli samalla on kutsuttu kohderyhmäasiakkaat käymään verkkosivuilla ja ottamaan yhteyttä.

4
Ei ymmärretä sitä, mistä kulmasta markkinoinnin tekeminen pitäisi käynnistää.

Lähes kaikissa tapauksissa homma kannattaa aloittaa tekemällä kevyt harjoitus, jossa selvitetään mm. kilpailukenttä, kohderyhmän ajatusmaailma, hyödyt ydinkohderyhmälle, sekä tapa puhua ja käyttäytyä. Sen jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä synnyttämään asiakaslupausta, kirjoittamaan tarinaa ja suunnittelemaan markkinoinnin vuosikelloa.

5
Sotketaan asioiden merkityksiä ja termejä keskenään. Ei hahmoteta eroa esim. markkinoinnin, myynnin ja markkinointiviestinnän välillä.

Ei se mitään. Termit kyllä selkiytyvät kun hommia tehdään yhdessä. Siinä ei ole mitään hävettävää.

6
Asiakaslupaukset loistavat poissaolollaan.

Tämä asia johtuu pitkälti siitä, että ei ole mitä luvata tai sitten ei uskalleta allekirjoittaa sitä, mitä luvataan.

Lähetä meille reippaasti sähköpostia. Jutellaan markkinointisi haasteista, askelmerkeistä ja pelisäännöistä.

Funkkis Oy
sami@funkkis.fi

Merkantics Oy
markku@qna.fi

Tutustu myös:
https://suomenteollisuusmarkkinointi.fi/