Mikä yhdistää suomalaisia teollisuusyrityksiä markkinoinnin tekemisen suhteen?

 

 

Funkkis | Brändi | Markkinointi | Helsinki | Mainostoimisto | Blogikuva

Olemme keskustelleet yli 50 pienen ja keskisuuren suomalaisen teollisuusyrityksen johdon kanssa markkinoinnin haasteista, koskien liiketoiminnan kehittämistä. Tuon otoksen seurauksena olemme tunnistaneet kuusi teollisuusyrityksiä yhdistävää tekijää.

 

1
Markkinointia ei ole vastuutettu henkilötasolle.

Markkinointi koetaan jollain tavalla irralliseksi toiminnoksi, josta kukaan ei halua ottaa vastuuta. Ei edes toimitusjohtaja, joka viime kädessä vastaa yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisesta.

2
Markkinoinnin ammattimaisesta käynnistämisestä on puhuttu teollisuusyritysten johtoryhmissä keskimäärin kahden vuoden ajan, ilman konkreettisia suunnitelmia ja askelmerkkejä.

Puhuttu, puhuttu ja puhuttu. Aina on löytynyt jokin tärkeämpi hanke, kuin se että yrityksen ydinkohderyhmä olisi tietoinen yrityksestä ja sen tarjoamista palveluista ja tuotteista.

3
Yritysten verkkosivujen uudistamishanke on koettu riittäväksi “markkinointiteoksi” seuraavan viiden vuoden ajaksi.

Ihan hyvä juttu, mikäli samalla on kutsuttu kohderyhmäasiakkaat käymään verkkosivuilla ja ottamaan yhteyttä.

4
Ei ymmärretä sitä, mistä kulmasta markkinoinnin tekeminen pitäisi käynnistää.

Lähes kaikissa tapauksissa homma kannattaa aloittaa tekemällä kevyt harjoitus, jossa selvitetään mm. kilpailukenttä, kohderyhmän ajatusmaailma, hyödyt ydinkohderyhmälle, sekä tapa puhua ja käyttäytyä. Sen jälkeen on huomattavasti helpompi lähteä synnyttämään asiakaslupausta, kirjoittamaan tarinaa ja suunnittelemaan markkinoinnin vuosikelloa.

5
Sotketaan asioiden merkityksiä ja termejä keskenään. Ei hahmoteta eroa esim. markkinoinnin, myynnin ja markkinointiviestinnän välillä.

Ei se mitään. Termit kyllä selkiytyvät kun hommia tehdään yhdessä. Siinä ei ole mitään hävettävää.

6
Asiakaslupaukset loistavat poissaolollaan.

Tämä asia johtuu pitkälti siitä, että ei ole mitä luvata tai sitten ei uskalleta allekirjoittaa sitä, mitä luvataan.

Lähetä meille reippaasti sähköpostia. Jutellaan markkinointisi haasteista, askelmerkeistä ja pelisäännöistä.

Funkkis Oy
sami@funkkis.fi

Merkantics Oy
markku@qna.fi

Tutustu myös:
https://suomenteollisuusmarkkinointi.fi/