5 syytä, miksi visuaalinen tarinankerronta on tärkeää

On ilmeistä, että sana tarinankerronta herättää helposti epäluuloja ja ärtymystä. Tarinat ja sadut eivät kuulu liike-elämään ja luottamus on kaikki kaikessa, vai mitä?

Kriittistä lienee suosiolla ymmärtää, että tarinankerronta on osa brändinhallintaa ja markkinointia. Joka tapauksessa. Annettuna tekijänä. Halusimme tai emme. Tarinankerronta voidaan valjastaa tehtäväänsä taitavasti tai taitamattomasti. Aihetta ei voi ohittaa – siis jos menestys on tavoitteena.

Siellä missä on kuva, on tarina. Tarinankerronnan keinona visuaalisuus on nyt merkityksellisemmässä roolissa kuin koskaan aiemmin. Sosiaalinen media, arjen digitalisoituminen ja visuaalinen tarinankerronta kulkevat keskenään rinnakkain.

Listasimme sinulle 5 syytä siihen, miksi visuaalinen tarinankerronta on modernissa markkinoinnissa ja brändikokemuksen luomisessa tärkeää.

1. TEHOKKUUS

Olemme mediankäyttäjinä kärsimättömämpiä kuin koskaan aiemmin. Silmäilemme useita mediakanavia yhtäaikaisesti pyrkien poimimaan sieltä meitä parhaiten kiinnostavaa sisältöä. Aivomme prosessoivat kuvallisen viestin 60 000 kertaa nopeammin kuin kirjoitetun viestin. Ihmisen aistit ottavat vastaan informaatiota kukin omaan tahtiinsa. Makuaisti tunnistaa 1 000 bittiä sekunnissa, kuulo ja haju 100 000 bittiä, kosketus 1 000 000 bittiä ja näkö peräti 10 000 000 bittiä sekunnissa. Visuaalinen kerronta toteaakin asiansa silmänräpäyksessä tajuttavasti, uskottavasti ja yksiselitteisesti miljoonille erilaisille ihmisille. Selvää on, että visuaalisen tarinankerronnan avulla haluttu viesti myös muistetaan paremmin.

2. KITEYTETTÄVYYS

Podemme stressiä siitä, että emme ehdi omaksua kaikkea tärkeänä pitämäämme tietoa. Haluammekin tietomme yksinkertaisena ja nopeasti ymmärrettävässä muodossa. Visuaalisen kuvakerronnan avulla monimutkainen asia voidaan luoda helposti ymmärrettävään ja kiteytettyyn muotoon. Näin säästämme aikaa ja rahaa. Lisäksi yleisömme säästyy informaatiostressiltä ja kokee oivaltamisen iloa.

3. SYNNYNNÄISYYS

Ihminen on tieteellisesti todistettavasti suunniteltu rakastamaan tarinoita. Visuaalinen tarinankerronta on perimässämme ja haluamme nähdä tarinoita. Tarinat ovat muodostaneet sosiaalisen liiman ihmisten välille kautta historian. Hyvin muotoiltu tarina tuntuu meistä merkitykselliseltä ja eteenpäin kertomisen arvoiselta.

4. OSALLISTAVUUS

Visuaalisen tarinan tehtävä on havainnollistaa aihe, luoda dramaattista kiinnostavuutta ja karismaa. Relevantti ja hyvin suunniteltu visuaalinen kerronta herättää tunteita. Onkin tärkeää muistaa, että tarinan vastaanottaja on se joka lopulta kertoo tarinan. Katsojan tunnistaessa esityksestä hänelle tuttuja asioita, hän jatkaa tarinan omassa mielessään. Emootio herättää uteliaisuuden, ei fakta. Tunnereaktion avulla yleisön osallistaminen, sitouttaminen ja vaikuttaminen onkin tehokkaampaa. Uteliaisuuden herättämisen jälkeen kohderyhmä voidaan haastaa älyllisellä stimulaatiolla. Oivalluksen kautta katsoja kokee itsensä älykkääksi. Tämä mahdollistaa paremman asiakasuskollisuuden.

5. AJANKOHTAISUUS

Visuaalisella tarinankerronnalla on kasvava rooli markkinoinnissa. Tänä vuonna maailmassa otetaan 380 miljardia valokuvaa. Facebookiin ladataan 350 miljoonaa kuvaa joka päivä. Kamera kulkee mukanamme kaiken aikaa ja kaikissa paikoissa missä liikumme. Sovellukset ja työkalut kuvien työstämiseen ovat kaikkien saatavilla. Sosiaalisen median avulla maailmanlaajuinen jakelu on mahdollista sormen painalluksella. Sisältömarkkinoinnin ja digitaalisten kanavien korostuessa markkinoinnissa korostuu samalla myös visuaalisen tarinankerronnan osaamisen merkitys.

Autamme sinua mielellämme kaikissa visuaaliseen tarinankerrontaan liittyvissä tarpeissasi. Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

 

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme:

FUNKKIS – BRÄNDI & MARKKINOINTI:

https://www.jobo.fi

https://www.webscale.fi

https://www.vaalikonepalvelu.fi

https://www.stminfra.fi

https://www.autovan.fi

https:///www.hlk.fi

https:///www.miinasillanpaa.fi

 

SOMEMANAGERI™:

https://www.facebook.com/HunajainenSAM

https://www.instagram.com/hunajainensam/

https://www.facebook.com/debearingsoy

https://www.instagram.com/debearingsoy/

https://www.linkedin.com/company/11317915

https://www.facebook.com/sallilaenergia

https://www.instagram.com/sallilaenergia/

https://www.facebook.com/forssanenergia

https://www.instagram.com/forssanenergia/

https://www.facebook.com/hamreoy

https://www.instagram.com/hamreoy/

https://www.linkedin.com/company/2116088

https://www.facebook.com/HariboSuomi

https://www.instagram.com/haribosuomi/

https://www.facebook.com/helsinginkaupunkiviljely

https://www.instagram.com/helsinginkaupunkiviljely/

 

Voit myös silmäillä töitämme kootusti täällä:

 

Seuraa Somemanageria somessa:

https://www.facebook.com/Somemanageri