”Pyhä yksinkertaisuus!” – 8 Syytä investoida selkeyteen

Selkeä on hyvä sana. Se on adjektiivi, laatusana. Ilmatieteessä puhutaan selkeästä säästä, kun taivaalla ei juurikaan ole pilviä. Selkeä tarkoittaa selvää, hyvin näkyvissä olevaa. Selvää pässinlihaa. Selvänä olet symppis. Hyvästi selvä päivä. Selkeää tai melkein selkeää. Selkokieli.

Nykyinen brändi- ja markkinointimaisema muistuttaa monimutkaisessa arvaamattomuudessaan sotatannerta. Kenttä pirstaloituu. Enimmäkseen huono näkyvyys. Kokonaisvaltainen, selkeä asioiden hallinnantunne katoaa. Ilmenee vaikeuksia keskittyä, lisääntynyttä varuillaanoloa, ahdistuneisuutta ja unettomuutta. Sisältöshokki iskee. Selkeä tapaus.

Voiton korjaa selkein toimija. Yritys, joka kykenee välittämään selkeimmän hyödyn kohderyhmälleen – olipa kyse tuote- tai palveluratkaisusta, jakelusta tai viestinnästä. Listasimme 8 hyvää syytä investoida selkeyteen.

 

1. Selkeys tehostaa sisäistä toimintaa

Lähdemme siitä, että yritys on brändi. Brändi, joka on joko hyvin tai huonosti hallittu. Brändi tiedostaen tai tiedostamattaan. Itsetuntemus ja selkeä minäkuva on brändin tärkein voimavara. Tiedetään mitä ollaan ja ennen kaikkea mitä ei olla. Ja kun tiedetään mitä ei olla, ei mene aikaa ja resursseja turhan pohtimiseen. Selkeä sisäinen brändikokemus nopeuttaa päätöksentekoa ja tehostaa prosesseja yhteisen, jaetun vision avulla.

2. Selkeys on palvelua

Selkeys edellyttää ajattelua. Kiteyttämisen ja pelkistämisen taustalla on ymmärrys siitä, mikä on kohderyhmällemme arvokasta. Arvokkaan ja onnistuneen brändikokemuksen myötä kohderyhmämme kokee itsensä hyvin palvelluksi. Odotusarvo on täyttynyt ja mahdollisesti ylittynyt.

 

3. Selkeys nopeuttaa ostopäätöksen tekoa

Selkeä brändi on ostajalle vakuutus. Tiedetään mitä ollaan ostamassa. Tottumus, mielikuva ja odotusarvo on selkeän, johdonmukaisen ja pitkäjänteisen toiminnan tulos.

 

4. Selkeys tehostaa myyntiä

Ostaisitko sinä mieluummin vaikeasti ymmärrettävän, vieraan ja monimutkaisen vai helposti ymmärrettävän, tutun ja selkeän ratkaisun?

 

5. Selkeys on rehellisyyttä

Selkeyden myötä syntyy todenmukainen kuva rehellisestä toimijasta. Sanahelinä myyntipuheessa, vaikeaselkoisuus palveluratkaisussa, epäselvät käyttöohjeet, vaikeasti luettava kirjasintyyppi, vaikeasti ymmärrettävä vertauskuva mainonnassa, monimutkainen ja vaikeakäyttöinen tuote… Ei ole helpompia tapoja saada asiakas tuntemaan oloaan petetyksi.

 

6. Selkeys on iskevyyttä

Selkeä tiivistäminen on paras keino saada sanottavansa iskevästi perille. Ytimekkyys on kaiken tehokkaan toiminnan ydin.

 

7. Selkeys mahdollistaa korkoa korolle -hyödynnettävyyden

Pitkäjänteinen ja johdonmukainen selkeys tuottaa arvoa, joka kasvaa ajan kuluessa. Mitä tutumpi, sen parempi.

 

8. Selkeä kanavien roolitus säästää selvää rahaa

Omien kanavien sisällönsuunnittelussa ja –toteutuksessa resurssointi helpottuu selkeän kanavien roolituksen kautta. Oikean kanavan valitsemiseen monien palvelujen joukosta kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa. Tavoitteenammehan on oikeanlainen sisältö kohderyhmäämme kiinnostavassa kanavassa, ei kaikille kaikkea kaikissa kanavissa.

 

Autamme sinua brändin ja markkinoinnin selkeyttämisen tärkeällä tiellä.
Ota yhteyttä, jutellaan lisää!

 

Tutustu viimeisimpiin referensseihimme:

FUNKKIS – BRÄNDI & MARKKINOINTI:

https://www.jobo.fi

https://www.webscale.fi

https://www.vaalikonepalvelu.fi

https://www.stminfra.fi

https://www.autovan.fi

https:///www.hlk.fi

https:///www.miinasillanpaa.fi

 

SOMEMANAGERI™:

https://www.facebook.com/HunajainenSAM

https://www.instagram.com/hunajainensam/

https://www.facebook.com/debearingsoy

https://www.instagram.com/debearingsoy/

https://www.linkedin.com/company/11317915

https://www.facebook.com/sallilaenergia

https://www.instagram.com/sallilaenergia/

https://www.facebook.com/forssanenergia

https://www.instagram.com/forssanenergia/

https://www.facebook.com/hamreoy

https://www.instagram.com/hamreoy/

https://www.linkedin.com/company/2116088

https://www.facebook.com/HariboSuomi

https://www.instagram.com/haribosuomi/

https://www.facebook.com/helsinginkaupunkiviljely

https://www.instagram.com/helsinginkaupunkiviljely/

 

Voit myös silmäillä töitämme kootusti täällä:

 

Seuraa Somemanageria somessa:

https://www.facebook.com/Somemanageri